Aile Konutu Şerhi

Açıklama: 2002 yılında yürürlüğe giren giren 4721 sayılı Medeni Kanununun 194. maddesinde düzenlenen ''Aile Konutu Şerhi'' kavramı ile birlikte özellikle ev hanımlarının haklarinin korunması amaçlanmıştır. Çoğu vatandaşımızın bilmediği bu hukuki düzenlemeye göre, çok kolay bir biçimde aile konutunun maliki olmayan eş,diğer eşin rızası aranmadan aile konutuna,''Aile Konutu Şerhi''koydurarak kendi rızası olmadan evin satılmasını veya ev üzerinde ipotek koyulmasını engelleyebiliyor. Aile konutu şerhi hakkında detaylı bilgi ve gerekli evraklar yazımın devamında...
Kategori: Yazarlarımız
Eklenme Tarihi: 17 Haziran 2008
Geçerli Tarih: 23 Eyll 2017, 15:41
Site: Haberkulesi.com
URL: http://www.Haberkulesi.com/haber_detay.asp?haberID=1816


Aile Konutu Şerhi

Avukat Gökhan Karakaş

E-Posta: gkarakas@istanbulbarosu.org.tr

Yazımın hukuki bir konuda olması sebebiyle hukuk eğitimi almamış normal vatandaşlarımızın daha kolay bir biçimde yazımın içeriğini anlayabilmesi için soru-cevap şeklinde yazımı devam ettireceğim.


''Aile Konutu'' nedir?

Aile Konutu,ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur.Yani aralarında resmi evlilik bağı olan eşlerin oturdukları,yaşadıkları ve hayatlarını idame ettirdikleri konuttur.


''Aile Konutu Şerhi'' nedir?

1 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Medeni Kanunumuzun 194. maddesinde düzenlenen,''Aile konutu şerhi''ile birlikte aile konutunun maliki olmayan eş,tapuya şerh vererek ilgili konutun kendi rizası olmadan satılmasını ve üzerinde ipotek, intifa, oturma (sükna) gibi ayni haklar ile kira gibi kullanımı sınırlayıcı şahsi haklar kurulmasını engelleyebilir.Diğer eşin rızası alınmadıkça, konut niteliğini bozucu cins değişiklikleri de yapılamaz.


''Aile Konutu Şerhi'' neden var?

Kanunumuzda ''Aile Konutu Şerhi'' uygulamasının varlığının nedeni aile bağlarının korunmasının sağlanmasıdır.''Aille Konutu Şerhi''ile,tek bir konut üzerinde yaşamlarını sürdüren bir ailenin,malik olan eşin diğer eşinin rizası olmadan konutu satarak devretmesi veya üzerine ipotek getirmesi mümkün olmamaktadır.Böylece ailenin huzur ve mutluluğu için hayati önem taşıyan bir konuda eşlerden sadece birinin iradesi ile tasarruf yapılması engellenmek istenmiştir.


''Aile Konutu Şerhi'' nasıl verilir?

Aile konutu şerhi tapuda malik olmayan eşin talebi üzerine tapu kütüğünün şerhler sütununa işlenir. Eşlerden ikisi birlikte tapu dairesine gelerek de istemde bulunabilirler. Sadece malik olan eşin talebi ile de bu şerh işlenebilir.


''Aile Konutu Şerhi'' için istenen belgeler?

1- Aile konutunun bulunduğu yerden alınmış ailenin yerleşim yeri (ikametgah) belgesi,

2- İstemde bulunan eşin, tapudaki malikin eşi olduğuna dair nüfus kayıt örneği,

3- İstemde bulunanın nüfus cüzdanı veya pasaportu, varsa bir adet vesikalık fotoğrafı.


''Aile Konutu Şerhi'' için herhangi bir vergi veya harç ödemek gerekli midir?

Hayır,aile konu şerhi için herhangi bir vergi veya harç ödemeniz gerekmemektedir.Dikkat! Ev almak İsteyenler Mutlaka Okusunlar.

4721 Sayılı Medeni Kanunumuzun 194.maddesinin birinci fıkrası,''Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.'' ikinci fıkrası ise,''Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir.'' hükümlerini getirmiştir.


Bu kanuni düzenlemeye göre,malik olmayan eş tapuya aile konutu şerhi vermemiş olsa bile aile konutunun satışına veya üzerinde ipotek tesis edilmesine itiraz edebilir. Bu sebeple satın almak istediğiniz evin,malikinin(sahibinin) evli olup olmadığını ve evli ise eşinin konutun satılması için açık rızası bulunup bulunmadığını öğrenmeniz gerekmektedir.

Haberkulesi.com'un değerli okuyucuları,Atalarımız''Mal canın yongasıdır''sözünü boşuna söylememiş.Bu sebeple, bu sözü hiç bir zaman unutmayarak gerek aile konutu şerhinin verilmesi sırasında gerekse bir gayrimenkullun satın alınması sırasında bir Avukata danışmanızı önemle tavsiye ederim.

Kolay ve sorunsuz gözüken bir çok işlemin arkasında çeşitli hukuki ihtilafların bulunabileceğini,bunun sonucunda da maddi ve manevi zararlar görebileceğinizi hiç bir zaman unutmayın.


Avukat Gökhan Karakaş

E-Posta: gkarakas@istanbulbarosu.org.tr


Yasal uyarı:Yazarın makalesi, 5846 sayılı FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU kapsamında eserdir.

İzinsiz olarak alıntı yapılması,kopyalanması ve çoğaltılması yasaktır.