Güncel

Çözüm Olarak Tarım İnovasyonu

Amerikan tarımı çevreye duyarlıdır, ekonomik olarak uygulanabilir ve tüketici odaklıdır ve başarı, Amerika Birleşik Devletleri’nin yeniliğe açık yaklaşımından kaynaklanmaktadır. Tarım İnovasyonu Gündem (AIA), Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı’nın (USDA) devam eden Amerikalı çiftçilerin, çiftçilerin, üreticilerin ve ormancıların gelecekteki zorluklar karşısında başarısı.

 

Bu bir USDA’nın kaynaklarını, programlarını ve araştırmalarını çiftçilere en iyi şekilde sunmak için departman çapında çaba Amerikan Tarımını gıda, lif, yakıt gibi ihtiyaçları karşılama çabasında lider olarak konumlandırmak için ihtiyaç duydukları araçları, geleceğin yem ve iklim talepleri. Yasal düzenlemelerimizi modernize etmek için de çalışmaya devam edeceğiz Amerika’nın üreticilerinin biyoteknoloji gibi modern teknolojilerden yararlanabilmesi için bu zorlukları aşmak için gerekli. USDA, inovasyonu teşvik edecek, böylece Amerikan tarımının çevreyi azaltırken ABD tarımsal üretimini yüzde 40 artırma hedefine ulaşmak ABD tarımının 2050’ye kadar yarı yarıya kapladığı alan artacağı yönünde görüş birliği bulunuyor.

USDA bu hedefe ulaşmaya yardımcı olmak için şunları taahhüt ediyor

Kamu ve özel sektörün uyumunu sağlamak için kapsamlı bir ABD tarım inovasyon stratejisi oluşturun araştırma çabaları

Gelecekteki talepleri karşılamak için cesur ve dönüştürücü inovasyona ihtiyaç var. Tarım topluluğundan hangi yenilikçi teknolojilerin ve bu talepleri karşılamak için uygulamalara ihtiyaç vardır. Bu girdiyi uyum aramak için kullanacağız bilimsel ve inovasyon topluluklarının araştırma hedefleri ile talep arasında somut ve ilgili sonuçlar için çalışmalar tüm hızıyla ilerlemeye başlamış.

 

Önümüzdeki yıl USDA

2019 Ulusal Akademilerinden elde edilen inovasyon atılım fırsatlarından yararlanın Bilim raporu, 2030 yılına kadar Gıda ve Tarımsal Araştırmaları İlerlemede Bilim Buluşları, en önemlileri hakkında yaklaşan USDA Bilgi Talebinin (RFI) temelini oluşturmak yakın ve uzun vadede ele alınacak yenilik fırsatları. Odak noktası, tanımlayan dönüşümsel yenilik fırsatları olacaktır. tarımsal üretkenliğin ve çevrenin korunmasının bir sonraki dönemi. Teşvik ediyoruz paydaşlar bu heyecan verici bilim ve teknoloji gelişmelerinin nasıl olduğuna dair girdi sağlamak gelecekte tarım potansiyeli taşımaktadır. USDA aşağıdakiler için teknik yardım sunacak bu geri bildirimi toplamak için atölye çalışmaları oluşturuldu.

Sağlanan girdiyi kullanarak, tarımsal müşteri tabanındaki ortak temaları belirlemek için Bölümdeki araştırma ve yenilik çabalarını, daha geniş kamu sektörünü ve özel sektöre ihtiyaç duyulması su götürmez bir gerçektir.

 

En son yenilikçi koruma teknolojilerini ve uygulamalarını USDA programlarına entegre edin

Geçmişte verimlilik ve koruma performansında önemli gelişmeler oldu. yirmi yıl. USDA, çiftçilere yeni teknolojilere ve uygulamalara erişme ve bunları benimseme konusunda yardımcı olabilir. üreticilerin üretkenlik ve çevre hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olun Bunu başarmak için Departman, En yeni teknolojilerin hızla benimsenmesini teşvik etmek için USDA programı sunumuna odaklanın ve uygulamalar. USDA ayrıca yenilikçi teknolojilerin ticarileştirilmesini de destekleyecek özel sektörde yerini almaya başladı.

En iyi yaklaşımların aktarımını kolaylaştırmak için iç koordinasyonu iyileştirin USDA araştırma ve program ajansları arasında ve tanımlama, özelleştirme ve hızlı izleme Müşterilerimize entegre etmek ve sunmak için ortaya çıkan en iyi yenilikçi teknolojiler USDA programları aracılığıyla.

Standartlaştırılmış OneUSDA süreçleri geliştirin, bunlar için “hızlı geçiş” süreci dahil kanıtlanmış teknolojilerin anında alınması ve entegrasyonu.

Mevcut bölgesel sosyal yardım ağları ve diğer ortaklıklar ile çalışarak En son teknolojileri hızla entegre etmek için inovasyon fırsatları programlar ve bu teknolojilerin müşterilerimize en iyi şekilde nasıl hizmet edebileceğini anlayın.

En iyi “kullanıma hazır” yenilikçi teknolojinin geliştirilmesini istemek ve teşvik etmek özel sektörden.

 

İlginizi Çekebilecek Benzer Haberler:

İnsanların gündemine ulaşmak
Halk gündeminin bir başka boyutu - insan organizasyonunun etkinliği - önemli bir konu olmuştur tartışma. Bugün insanlar - yüzde 70'e kadar toplam maliyetler - genellikle en ...
Seyahat edilecek en pahalı ülkeler
Bütçesine göre sırt çantasını alıp gezginler için seyahat edilecek en pahalı ülkeler var. O zaman bu listede cebinizde bir delik açmaya ve banka hesabınızı boşaltmaya hazır ...
COVID-19 kalıcı ekonomik etkilere sahip
California Eyalet İstihdam Geliştirme Dairesi bu ay işlerle ilgili yeni bir rapor yayınladığında, biraz iyimserlik vardı. Kaliforniya'nın işsizlik oranı Kasım ayında %8,2'ye düştü; ilk COVID-19 dalgası ...
Barış ve Güvenlik
Dünyanın çok kutupluluk ve ekonomik küreselleşme yönündeki eğilimleri derinleşiyor. kültürel çeşitliliğin önemi artıyor ve bir bilgi toplumu hızla ortaya çıkıyor. Ülkeler, çıkarları birbiriyle daha yakından bağlantılı ...
Yüzyıl sonra mercan resifleri tükeniyor
BM çevre raporu, dünya mercan resifleri yüzyılın sonuna kadar tükenebilir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), sera gazı emisyonlarında ciddi düşüşler olmadığı sürece, dünyadaki mercan resifleri her ...
Dağınıklık beyninize ve vücudunuza etkisi
Evin etrafında dağınıklık halde yığılmış kağıt yığınları ve dolaplar yeterince zararsız görünebilir. Ancak araştırmalar düzensizliğin ve karmaşanın beynimiz üzerinde kümülatif bir etkisi olduğunu gösteriyor.   Dağınıklık beyniniz için neden ...
Kirli Sudan Kaynaklanan Riskler Önleniyor
Yeni teknolojiler sayesinde kirli sudan kaynaklanan riskler önleniyor Fraunhofer IAO'daki araştırmacılar, su baskını sırasında suyun daha iyi kontrol edilmesini sağlayacak ve riskleri en aza indirecek teknolojiler ve ...
Kanada Sürdürülebilir Kalkınmada Yükseldi
Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) tarafından hazırlanan yeni bir rapor , Kanada'yı sürdürülebilir kalkınma açısından 162 ülke arasında 20. sırada gösteriyor. Kanada, % 77,9'luk toplam puanla ...
2021 Tahminleri: Dijital Dönüşüm Geleceği
Devam eden pandeminin ortasında dijital dönüşüm girişimleri hızlandıkça, değer zincirleri dijital bir iplikle birbirine bağlanacak. COVID-19 salgını dijital dönüşümü hızlandırdı. İşletmeler, uzun vadeli dayanıklılık ve esneklik oluştururken ...
Kaç tane Maya takvimi vardı?
Sayısız yıldır dünyanın belli bir tarihte sona ereceğine dair maya takvimi tahminler var. Bu tarihler olaysız gelip geçtiğinden, kıyamet peygamberlerinin yeni tarihleri ​​bilimde çok az temele ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir