Güncel

SKH’leri Uygulamak İçin Rehber Klavuzu

SKH’lerin neyi temsil ettiğini takdir ettiğimizi belirledik, ancak genel olarak yerel ve profesyonel bağlamlarımızda avantajlı veya etkili bir şekilde ele alınmadıklarına – ve dolayısıyla karşılanmadıklarına – karar verdik. Varılan mutabakatın oybirliği karşısında hoş bir şekilde şaşkınlık duyduktan sonra kendimize durumun neden böyle olduğunu ve nasıl düzeltileceğini belirledik. Yaklaşık 45 dakika içinde, SDG’lerin topluluklar için nasıl daha alakalı olabileceğini ve daha büyük etkiye sahip olabileceğini açıklamaya yardımcı olan deneyimlerimize dayanan 12 maddelik bir öneri listesi oluşturduk.

 

Eğitimin ve bilinçlendirmenin önemi

Eğitimin ve bilinçlendirmenin önemi

Hedef 4 (kaliteli eğitim) doğrultusunda eğitimi ilerletmenin yanı sıra, bir bütün olarak SKH’ler hakkında farkındalık yaratmak ve grupları SKH’lerin önemi, bunların uygulanmasına yardımcı olan süreçler konusunda eğitmek için daha fazla şey yapılabileceği konusunda anlaştık. ve bunları kendi topluluklarında gerçekleştirmek için çok çalışan bireyler, programlar ve kuruluşlar.

 

Daha iyi iletişim kurun ve ‘BM konuşmasını’ günlük dile çevirin

Daha iyi iletişim kurun ve ‘BM konuşmasını’ günlük dile çevirin

İlk tavsiyeye yakından bağlı olan, daha iyi ve daha sağlam iletişim stratejilerine duyulan ihtiyaçtır. Çoğu kuruluş (veya İnternet yönetişimi) gibi, BM de jargon ve kısaltmalarla dolu, ancak bu tür bir dil, özellikle gelişmekte olan topluluklar ve özellikle anadili İngilizce olmayan nüfuslar arasında, bireylerin anlamasını zorlaştırabilir. Bu nedenle, SKH’ler hakkında anlaşılması kolay, yerel bağlamlarla ilgili ve hedefleri 2030’a kadar veya daha önce gerçekleştirmenin aciliyetini gösteren bir şekilde iletişim kurmak önemlidir.

 

İşbirliği yapın ve en iyi uygulamaları paylaşın

İşbirliği yapın ve en iyi uygulamaları paylaşın

Birçok kişi, kuruluş ve program SKH’leri işlerinde veya topluluklarında zaten uygulamaktadır, ancak deneyim paylaşmak, kapasite oluşturmak ve farkındalık yaratmak için paydaşlar içinde ve arasında çok az işbirliği vardır. İşbirliği ve işbirliği, SKH’leri gerçekleştirmek için çok önemlidir. Bu nedenle, bireyler, kuruluşlar ve topluluklar, SKH’ler ve alt hedefleri tarafından ele alınan çeşitli ihtiyaçları ele almak için birlikte çalışabilir, en iyi uygulamaları paylaşabilir ve uzmanlığı paylaşabilir. Bu tür bir işbirliği , doğası gereği çok paydaşlı olmalıdır .

 

Programları SKH’lere bağlayın

Programları SKH’lere bağlayın

Hem iletişim hem de işbirliği ile ilgili olarak, birçok program SKH’lerin gerçekleştirilmesiyle ilgili çalışmaları halihazırda yürütmektedir, ancak bunu mutlaka bilmemektedir. Kuruluşları, ilgili olabilecekleri dili kullanarak SKH’lerin çerçevesini benimsemeye teşvik etmek ve kendi topluluklarında programları ve projeleri uygulayanları daha iyi eğitmek, SKH’lerin eylem halindeki görünürlüğünü artırmaya yardımcı olabilir.

 

SKH’leri birbirine bağlayın

SKH’leri birbirine bağlayın

Bir öncekiyle yakından bağlantılı olan, SKH’leri birbirine bağlamak ve onları birbirine bağlı olduğu kadar birbirine bağlı olarak görmektir. Hedef 7 (uygun maliyetli ve temiz enerji) ve Hedef 13 (iklim eylemi) gibi hedeflerin çoğu doğal olarak birbiriyle bağlantılıdır.

 

İnovasyon balonlarını aşın

İnovasyon balonlarını aşın

Benzer şekilde, grup üyelerimizden biri, inovasyonun genellikle ‘balonlar’ içinde, yani muhtaç topluluklardan uzak veya boşanmış olarak gerçekleştiğini vurguladı. Toplulukların ihtiyaçlarını inovasyon kaynaklarıyla birleştirmenin ve bilgi paylaşımının üniversiteler ve yeni kurulan şirketler gibi inovasyon merkezlerinin SKH’ler ile uyumlu hale getirilmesine yardımcı olacağına karar verdik.

 

Aynı, ama farklı

Gelişim söz konusu olduğunda, dünyadaki farklı toplulukların farklı ihtiyaçları olduğundan bağlam önemlidir. Örneğin, Kamboçya’daki bir topluluğun ihtiyaçları Guatemala’daki bir topluluğun ihtiyaçlarından çok farklı olabilir. Yine de, SKH’lerin ele aldığı zorlukların çoğu, bir ülkenin veya topluluğun gelişmişlik durumuna bakılmaksızın herkesle ilgili küresel sorunları yansıtıyor. Bu nedenle, her bir topluluğun kendi ihtiyaçları olsa da, toplulukları benzer sorunlarla karşı karşıya olanlarla ilişkilendirmenin, özellikle zaten geliştirilmiş ve uygulanmış ilgili çözümler varsa, değerinin olduğunu kabul etmek önemlidir.

 

Bölgesel çeşitliliği tanımak

Bölgesel çeşitliliği tanımak

Aynı şekilde, bölgeler arası değil, bölgelerdeki çeşitliliği de tanımak, aynı bölgede çalışan bireyler ve gruplar arasında farkındalık yaratmak, işbirliğini teşvik etmek ve aynı bölgedeki bir ülke veya topluluğun kalkınma sonuçlarında önemli farklılıklar yaşayabileceğini anlamak önemlidir. diğerleri.

 

Gençliği dahil edin ve motive edin

Gençliği dahil edin ve motive edin

Daha önce de belirtildiği gibi, SDG’leri karşılamak için son tarih 2030’dur – keyfi olmayan bir yıl. SKH’leri karşılamamanın sonuçları, herkesin hayatına dokunacak gerçek dünya sonuçlarına sahiptir. Özellikle gençlik, sadece uzun ömür gerçeği nedeniyle SKH’ler karşılanmazsa en çok zarar görecek. Gerçek şu ki, SDG’leri karşılamamak bizim sorunumuzdur, bu nedenle gençleri SKH’leri gerçekleştirmeye dahil etmek ve motive etmek çok önemlidir – özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) gibi dünyadaki genç nüfusun yüksek oranı göz önüne alındığında.

 

Vadesi geldiğinde kredi verin ve olumlu kalın

Vadesi geldiğinde kredi verin ve olumlu kalın

Siyaset doğası gereği kutuplaşıyor, ancak birçok farklı ülke, kuruluş ve girişim, niyetlerine bakılmaksızın hedefleri uygulamak için çok çalışıyor. Bu tür bir eylemi tanımak ve ayrıca dünyanın her yerinden insanların genel olarak Dünya’daki yaşamı iyileştirmek için yorulmadan çalıştığını hatırlamak önemlidir. İlerlemenin ne doğrusal ne de garantili olduğunu hatırlamalıyız; ancak bazen yapabileceğimiz en az şey, korku çığırtkanlığından kaçınmak ve bunun yerine dünya çapında hayatın (aslında) nasıl büyük ölçüde geliştiği hakkında bilgi sahibi olmak ve gelecek için iyimserliği sürdürmektir .

 

Özellikle yerel topluluklar arasında sorun çözmeye dahil olma

Özellikle yerel topluluklar arasında sorun çözmeye dahil olma

Çoğu zaman, politikalar veya çözümler, bu tür çözümlerin etkilediği insanların girdisi olmadan üretilir. Yerel, bölgesel ve küresel politika oluşturmanın yerel toplulukları, savunmasız grupları ve ilgili karar alma, sorun çözme ve politika oluşturma süreçlerinde SKH’leri gerçekleştirmekten en çok kazanımı olanları bünyesinde barındırması hayati önem taşımaktadır. Bu, yerel topluluğa erişim ve danışmayı, çözümleri hazırlarken geri bildirimlerini dikkate almayı ve çözümleri uygularken topluluğu dahil etmeyi içerir.

 

Yerel toplulukları güçlendirin

Yerel toplulukları güçlendirin

Bir öncekiyle yakından bağlantılı olan, yerel toplulukları SKH’lerin sahipliğini üstlenmeleri için eğitme ve yetkilendirme ihtiyacıdır. SKH’lerin uygulanması yukarıdan aşağı olamaz; tersine, topluluklar yerel bilgi, beceri ve kaynakları uygun olduğu durumlarda dışarıdan yardım / yardımla kullanarak zorlukları çözebilmelidir. Nihayetinde, örneğin ekipman arızalanırsa veya çözümler sürdürülebilir bir şekilde uygulanmazsa, topluluklar en olumsuz etkilenen kesimdir; bu nedenle, yerel toplulukların SDG çözümlerini sürdürmek için beceriler, bilgiler, erişilebilir kaynaklar ve uzmanlıkla güçlendirilmesini sağlamak çok önemlidir.

 

Nihayetinde, SKH’ler sadece hedeflerdir, ancak bir etkiye sahip olmak için eyleme, etkili iletişime ve işbirliğine ihtiyacımız var. Bu tür bir eylem, tek bir paydaş grubuyla da sınırlı değildir; sürer politika eylemi sivil toplum, gelen hükümetler ve hükümetler arası kuruluşlar, savunma ve kapasite binadan ekonomik , mali ve ticari gibi özel sektörden lı eylem, kalkınma bankaları ve benzeri kurumların ve teknik uzmanlık mühendisleri , araştırmacılar ve Bilim insanları. Birlikte çalışmamız, SDG’lerin 2030 yılına kadar karşılanmasına yardımcı olabilir ve herkes için daha iyi, daha sürdürülebilir bir gelecek sağlayabilir.

İlginizi Çekebilecek Benzer Haberler:

Dağınıklık beyninize ve vücudunuza etkisi
Evin etrafında dağınıklık halde yığılmış kağıt yığınları ve dolaplar yeterince zararsız görünebilir. Ancak araştırmalar düzensizliğin ve karmaşanın beynimiz üzerinde kümülatif bir etkisi olduğunu gösteriyor.   Dağınıklık beyniniz için neden ...
Çözüm Olarak Tarım İnovasyonu
Amerikan tarımı çevreye duyarlıdır, ekonomik olarak uygulanabilir ve tüketici odaklıdır ve başarı, Amerika Birleşik Devletleri’nin yeniliğe açık yaklaşımından kaynaklanmaktadır. Tarım İnovasyonu Gündem (AIA), Amerika Birleşik Devletleri ...
Barış ve Güvenlik
Dünyanın çok kutupluluk ve ekonomik küreselleşme yönündeki eğilimleri derinleşiyor. kültürel çeşitliliğin önemi artıyor ve bir bilgi toplumu hızla ortaya çıkıyor. Ülkeler, çıkarları birbiriyle daha yakından bağlantılı ...
Bitcoin 25.000 $ seviyesine ulaştı
Kripto para biriminin değeri özellikle Bitcoin değeri Mart ayında 5.000 $ 'dan 25.000 $' a yükseldi ve son sekiz ayda yüzde 400 gibi muazzam bir artışa ...
Kirli Sudan Kaynaklanan Riskler Önleniyor
Yeni teknolojiler sayesinde kirli sudan kaynaklanan riskler önleniyor Fraunhofer IAO'daki araştırmacılar, su baskını sırasında suyun daha iyi kontrol edilmesini sağlayacak ve riskleri en aza indirecek teknolojiler ve ...
Dubai sağlık ve teknoloji sektörü
Dubai Ekonomisinin bir ajansı olan Dubai Yatırım Geliştirme Ajansı (Dubai FDI), Almanya'dan potansiyel yatırımcılar ve ortaklarla bağlantı kurmak ve stratejik sağlık hizmetleri ve teknoloji sektörlerindeki fırsatları ...
Kırsal-kentsel birliktelik
FAO’nun genel görevini 2030 Gündemi bağlamı ve sürdürülebilir kente küresel bağlılık Yeni Kentsel Gündem'in de geliştirilmesi bu çerçevenin bütünsel vizyonu olarak, dört kesişen ilkeler belirlenmiştir: 1) Kırsal-kentsel ...
Kentleşmeye odaklanmanın güçlendirilmesi
2030 Gündemi dayanıklılığı kabul ediyor ve sürdürülebilir kentsel gelişme ve yaşam kalitesi için çok önemli olan yönetim halkımızın ve belirli bir hedef içerir. Kentsel alanlar için ...
SKH’ler ile SDG’ler arasındaki iklim değişikliği anlaşması
Avrupa Komisyonu, SDG çerçevesi için hazırlıklar ve müzakereler boyunca COP21 süreci, entegre bir yaklaşımın gerekli olduğu konusunda ortaya çıkan fikir birliğini kabul etti. iklim değişikliği ve ...
Moderna Aşısının Dağıtımı Bugün Başlıyor
Sağlık kuruluşlarından yeşil ışık alan iki Covid-19 aşısı ile yetkililer, önümüzdeki tatil haftasında hastalara doz dağıtımını hızlandırıyor.   Moderna aday bir alacak şekilde son aşıdır acil kullanım yetkisi ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir