Güncel

Teknoloji ve İnovasyon Güncellemesi

Pandemi, iş dünyası için büyük zorluklar oluşturmaya devam ederken, Fintech muazzam bir ivme kazandı ve bu yeni çağda birçok finans kurumu ve şirketi için gerçekten gerekli hale geldi. Hong Kong Fintech Haftası 2020, 2-6 Kasım 2020 arasında tamamen sanal bir etkinlik olarak düzenlendi ve merkez bankası dijital para birimlerinin geliştirilmesi, sanal varlık düzenlemeleri, sanal bankacılık ve ilgili Fintech uygulamaları dahil olmak üzere bir dizi konunun araştırıldığını gördü. Çoğu açık deniz yargı alanı, özellikle teknolojik değişimin hızı arttıkça, bu alanlardaki kanun ve yönetmeliklerde önemli gelişmeler gördü.

 

Appleby’nin 2021 Offshore Teknoloji ve İnovasyon Kılavuzu, dünyanın en büyük sekiz açık deniz yargı alanında bir dizi farklı teknoloji sektöründeki mevcut yasal ve düzenleyici konum hakkında ayrıntılı bir genel bakış sağlar. En kritik iş sorunlarından bazılarına hızlı bağlantılı yanıtlar içeren kılavuzda, belirli teknolojik projeler için en uygun açık deniz yargı alanını belirlemeye yardımcı olmak için bir “Bir Bakışta” matrisi de vardır. Bir kopyası burada mevcuttur.

 

DİJİTAL VARLIK İŞLETME YASASI

dijital varlık işletme yasası

Dijital Varlık İşi Değişiklik Yasası 2020 (Yasa), Eylül 2020’de sona eren bir istişare döneminin ardından 6 Kasım 2020’de masaya getirildi. Bu, 2018 Dijital Varlık Ticareti Yasasını yeni bir lisans sınıfı tanıtacak şekilde değiştirmeyi ve dijital varlık değişimi, dijital varlık türev değişimi ve dijital varlık hizmetleri satıcısı ve Bermuda Para Otoritesinin ( BMA) gücünü revize etmek) 1969 Bermuda Para Otoritesi Yasası kapsamında dijital varlık işletmeleriyle ilgili olarak uygulanan herhangi bir ücretin ödenmesinden muaf tutulması veya bu tür ücretlerin düşürülmesi. Özellikle, ilk fintech operasyon yılından sonra, BMA lisanslama prosedürünü gözden geçirdi ve M ve F sınıflarının mevcut kullanılabilirliğinin uygun görünmesine rağmen, BMA yeni bir sınıfın eklenmesini düşündüğü görüşüne vardı. Beta testi veya pilot uygulama yoluyla minimum uygulanabilir bir ürünün / hizmetin test edilmesi için belirli durumlarda faydalı olacak T (“test”) lisansı. Değişiklikler zamanı geldiğinde yürürlüğe girdiğinde daha fazla güncelleme sağlanacaktır.

 

Küresel Finansal İnovasyon Ağı GFIN

Küresel Finansal İnovasyon Ağı GFIN

BMA, 29 Ekim 2020’de Küresel Finansal İnovasyon Ağı ( GFIN) ile devam eden çalışmalarının bir parçası olarak duyurdu.), GFIN’in sınır ötesi testlere katılma davetinde yer alacaktır. GFIN, tüketicilerin yararına finansal inovasyonu destekleme misyonuna sahip 60’tan fazla uluslararası organizasyondan oluşmaktadır. İnovasyonla ilgili konularda finansal hizmet düzenleyicileri arasında işbirliği için yeni bir çerçeve oluşturmayı, farklı deneyimleri ve yaklaşımları paylaşmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, birden fazla yargı alanında yenilikçi ürünleri, hizmetleri veya iş modellerini test etmek isteyen firmalar için bir pilot uygulama içerir. Sınır ötesi teste katılmak için başvuruda bulunmak isteyen firmalar, önce katılan düzenleyicilerin listesini ve ilgili Düzenleyici Özetleri gözden geçirmeli ve ardından 2020’nin sonundan daha fazla olmamak üzere GFIN web sitesinde bir başvuru bulunmaktadır.

 

KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI KANUNU

kişisel bilgilerin korunması kanunu

Bay Alexander McD White’ın 20 Ocak 2020’de göreve gelen Bermuda’nın ilk Gizlilik Komiseri olarak atandığını daha önce bildirmiştik. Ofisinin rolü, (diğerlerinin yanı sıra) kuruluşlar tarafından kişisel bilgilerin kullanımını tanıyacak şekilde düzenlemektir. hem bireylerin kişisel bilgileriyle ilgili haklarını koruma ihtiyacı hem de kuruluşların kişisel bilgileri meşru amaçlarla kullanma ihtiyacı. Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası 2016’nın ( PIPA) uygulanmasını ve yaygınlaştırılmasını denetleme görevinin bir parçası olarakGizlilik Komisyonu, veri korumadaki sorumlu yapılarda yeni ve yenilikçi teknolojileri yansıtmak için yeni bir veri koruma “korumalı alanı” başlattı. Gizlilik yeniliği ve Bilgi paylaşımı (“Pembe”) Korumalı Alan, Gizlilik Komisyonu’nun kuruluşlarla erken etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan resmi bir mekanizma görevi görecek, böylece yanlış adımlardan kaçınmak ve ürün veya hizmetlerinde gizlilik oluşturmak için sorunlar ve riskler belirlenebilir. varsayılan bir ayar. Katılımcıların yararı, ürün veya hizmetlerini ve gizlilik konularına kurumsal yaklaşımlarını tasarlamalarını ve genellikle kendilerini PIPA’ya hazırlamalarını sağlamak için Gizlilik Komiseri’nin rehberliğine ve uzmanlığına erişebilecek olmalarıdır (tamamen etkili olması beklenmektedir). 2021’de).

 

İNGİLİZ VİRJİN ADALARI

ingiliz virjin adaları

Britanya Virjin Adaları’nda ( BVI ) tanıtılan yeni fintech korumalı alanı 31 Ağustos 2020’de uygulamaya açıldı. Korumalı alan, daha hafif bir dokunuşla düzenleyici rejim altında finansal hizmetlerdeki teknolojik yeniliği teşvik ederek, düzenleyici mevzuatın ve düzenleyici kodun belirli hükümlerinin ” korumalı alandaki katılımcılara “onaylanmadı”. Yeni başlayanlar üzerindeki düzenleyici yükü azaltmaya çalışır, böylece düzenleyici gözetimi sürdürürken müşteri deneyimine odaklanabilirler. Katılımcılar, BVI düzenleyici Finansal Hizmetler Komisyonu ( FSC), düzenleyici gerekliliklerden herhangi bir sapmayı ısmarlama olarak kabul etmek. Korumalı alan, önerilen iş modeli yenilikçi Fintech’i içeren BVI’da iş yapmak isteyen BVI olmayan şirketlere ve BVI anonim şirketlerine ve sınırlı ortaklıklara açıktır. Sandbox‘ta bir katılımcı olması nedeniyle BVI’da fiziksel bir mevcudiyet kurmaya gerek yoktur.

 

VERİ KORUMA KANUNU

veri koruma kanunu

7 Ağustos 2020 tarihinde, Cayman Adaları Ombudsman Ofisi (Ombudsman), Ombudsman tarafından Veri Koruma Yasası, 2017 ( DPL ) tarafından verilen ilk icra emrini (Karar) yayınladı.) Kayıt Şirketi’ne (Kayıt Şirketi) karşı. Karar, Tescil Memurunun bir şirkette yasal bir dayanağı olmadığı halde% 1 hissedarı olan şahıslar hakkında Kayıt Şirketi’nin çevrimiçi ödeme platformu aracılığıyla talep edilen kişisel bilgileri talep ettiğini iddia eden bir şikayete yönelik bir soruşturmanın ardından bir soruşturma gerçekleştirdi. Şirketler Yasasına (2020 Revizyonu) uygun olarak intifa hakkı siciline ilişkin olarak tescil edilebilir kişiler oluşturmuştur. Karar, şikayetin, kişisel verilerin yalnızca bir veya daha fazla belirli yasal amaç için elde edilmesi gerektiği ve herhangi bir uyumsuz şekilde daha fazla işlenmemesi gerektiği iddiasını kaydetti. Karar, Tescil Sorumlusunun, tescil edilemeyen kişilerin kişisel verilerini genel bir şekilde işlemek için yasal bir temele sahip olmadığı ve bu tür verileri toplamayı ve daha fazla işlemeyi bırakması gerektiği sonucuna varmıştır. Sipariş ayrıca, Kayıt Operatörünün (i) çevrimiçi platformunu kullanarak kişisel verilerini gönderen kişileri bu bilgilerin hangi amaçla işleneceği konusunda bilgilendirmek için bir gizlilik bildirimi sunmasını ve (ii) bilgi talep etmek ve bunları yapmak için politika ve prosedürler geliştirmesini gerektirir.

 

VASP HUKUKU

vasp hukuku

28 Ekim 2020’de Cayman Hükümeti, 2020 Sanal Varlık (Hizmet Sağlayıcıları) Yasası’nın ( VASP Yasası ) iki aşamada yürürlüğe gireceğini duyurdu; birinci aşama 31 Ekim 2020’de başlayacak ve ikinci aşama Haziran 2021’de başlayacak. VASP Yasası, Mali Eylem Görev Gücü tarafından belirlenen yeni kabul edilen uluslararası standartlara uyarken Cayman’da yeni teknolojinin ve yenilikçi girişimin kullanımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. VASP Yasasına genel bir bakış, buradan erişilebilen önceki güncellememize dahil edildi . Birinci aşama, kara para aklamanın önlenmesine ve terörizme uyum, denetim ve yaptırımın finansmanına karşı koymaya odaklanır. Sanal varlık hizmetlerinde yer alan veya bu hizmetlerde bulunmak isteyen kuruluşlar, 31 Ocak 2021 tarihine kadar VASP Yasası uyarınca Cayman Adaları Para Otoritesine ( CIMA ) kayıtlı olmalıdır , bundan sonra VASP Yasasının icra, cezalar veya suçlarla ilgili hükümleri geçerli olacaktır. Kayıt veya bildirim başvurularının CIMA’nın Düzenleyici Gelişmiş Elektronik Form Gönderimi çevrimiçi platformu aracılığıyla yapılması gerekecektir. CIMA, kayıtların zamanında tamamlanması için, başvuru sahiplerinin 12 Aralık 2020’den önce başvurmaları teşvik edildiğini bildirmiştir.

 

İkinci aşama, sanal varlık saklama görevlileri ve ticaret platformu operatörleri ile sanal alan lisanslama rejimi ile ilgili lisans gereksinimlerini yürürlüğe koyacaktır. Para Otoritesi (Değişiklik) (No. 2) Yasası, 2020 ve Menkul Kıymetler Yatırım İşi (Değişiklik) Yasası, 2020’nin belirli bölümleri, CIMA’yı geçerli yasal gerekliliklerden feragat etme (veya ek) düzenleme zorunluluğunu yerine getirmek üzere yetkilendirmek için ikinci aşamada yürürlüğe girecektir. VASP Yasası kapsamında verilen ve genellikle VASP Yasası kapsamında tanıtılan sanal varlık ticareti platformuyla ilgili bir sanal alan lisansına. İlgili kuruluşların birinci aşamada CIMA’ya kaydolması ve ikinci aşama başladığında lisans başvurusu yapmaya devam etmesi gerekir. CIMA, Cayman’da veya Cayman’dan sanal varlık etkinliklerinin yürütülmesi için daha fazla ilke ve rehber yayınladığında daha fazla güncelleme sağlanacaktır.

İlginizi Çekebilecek Benzer Haberler:

Dünyanın En Temiz ve En Yeşil Ülkesi
EPI endeksi Yale ve Columbia Üniversiteleri tarafından hazırlanan ve toplanmaya başlayan (Çevresel Performans Endeksi), Finlandiya dünyanın en temiz ve en yeşil ülkesi seçildi.   Endeks, farklı ülkelerde ekosistemlerin ...
Ar-Ge önceliklerini teknolojiler arasında hizalamak
Bu ECS-SRA, dijital dönüşümü destekleyerek tam ECS değer zinciri üzerinde teknoloji çözümlerinin geliştirilmesi. Odaklanır akıllı dijitalleştirilmiş yöntemlerle yenilik getirmek için stratejik öncelikler çok çeşitli faaliyet sektörlerindeki ...
Barış ve Güvenlik
Dünyanın çok kutupluluk ve ekonomik küreselleşme yönündeki eğilimleri derinleşiyor. kültürel çeşitliliğin önemi artıyor ve bir bilgi toplumu hızla ortaya çıkıyor. Ülkeler, çıkarları birbiriyle daha yakından bağlantılı ...
SKH’leri Uygulamak İçin Rehber Klavuzu
SKH'lerin neyi temsil ettiğini takdir ettiğimizi belirledik, ancak genel olarak yerel ve profesyonel bağlamlarımızda avantajlı veya etkili bir şekilde ele alınmadıklarına - ve dolayısıyla karşılanmadıklarına - ...
2030 Gündeminde Avrupa Birliği’nin rolü
Avrupa Birliği (AB), 28 AB üyeliğinin bulunduğu BM süreçlerinde sıklıkla önemli bir liderlik rolü oynamıştır. üye devletler, düzenli ve tutarlı bir şekilde üye olarak oy kullanan ...
Depresyon ve durgunluktan kurtulma yolları
Depresyon yükselen borç seviyeleri, dalgalanan piyasalar en çok sebepler arasındadır. Düşen petrol fiyatları ile, kemerinizin altında para tasarrufu sağlayan bazı ipuçlarına sahip olmak bir cankurtaran olabilir. ...
Moderna aşısı şiddetli alerjik reaksiyon
Bostonlu bir doktor, Moderna'nın aşı için türünün ilk bildirilen COVID-19 aşısına şiddetli alerjik reaksiyon gösterdiğini söyledi. Moderna ise bu durumu araştırmaya başladı. Bostonlu doktor Dr. Hossein ...
En İyi Kamuflaj Av Bandı
Tüfeğinizden, dürbününüzden ve hatta kantininizden yansıyan bir ışık parlaması oyunu ele verir ve bir körde sabırla beklediğiniz veya takip ettiğiniz şeyleri korkutur. Kolay, uygun maliyetli çözüm, ...
Biden Yeni Kripto Düzenlemeleri
ABD hükümeti fintech ve blockchain düzenlemeleri konusunda sıkıntılı döneme girileceği düşünülüyor. Son dört yılda herhangi bir düzenleyici çerçeveden yoksun olarak, kripto ürünlerinin geliştirilmesi ve ilerletilmesi söz ...
2021’de ekonomik durgunluk muhtemel
The Economic Outlook Group'un baş küresel ekonomisti Perşembe günü ekonomik büyüme konusunda açıklama yaptı. Ulusal ekonominin 2020'deki "kafa karıştırıcı, dikkat dağıtıcı ve baş döndürücü" olayları nedeniyle ...

One thought on “Teknoloji ve İnovasyon Güncellemesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir