Güncel

Ticaret ve Yatırımda Refah

Refah

AB ve Çin, dünyanın en büyük ve en dinamik ticaret ilişkilerinden birine sahiptir. Ticaret ve yatırım borsaları, kendi ekonomik gelişme ve yenilik. Her iki taraf da kendi ekonomiler, küresel ekonomik büyümenin temel itici güçleri olmaya devam ediyor ve herkes için refah sağlıyor. Tüm ülkelerin kalkınmadan keyif aldığı bir dünya ekonomisi inşa etmeye kararlılar ve inovasyon, birbirine bağlı büyüme, çıkarların birleşmesi ve sıkı bir şekilde koruma ve açık bir dünya ekonomisi geliştirmek. Bu perspektifte, geliştirmeye kararlılar 2020’ye yönelik ticaret ve yatırım ilişkilerini karşılıklı fayda ruhu içinde ilerletmek, açık, şeffaf pazarları ve eşit şartlara sahip bir alanı teşvik etmek. Özellikle önemli olacak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler) için iyileştirme fırsatlarına ödeme yapıldı.

 

Ticaret ve yatırım

Yıllık Üst Düzey Ekonomik ve Ticaret Diyaloğunun önemini yeniden teyit edin. AB-Çin ekonomik ve ekonomik gelişiminin planlanması ve yönlendirilmesi için temel forum ticari ilişkilerin yanı sıra önemli ticaret, yatırım ve ekonomik meseleler.

 

Kapsamlı bir AB-Çin Yatırım Anlaşmasını müzakere edin ve akdedin yatırımın korunması ve pazara erişim dahil olmak üzere her iki tarafın da ilgi alanına giren konular. AB-Çin Yatırım Anlaşması, yatırımın aşamalı olarak serbestleştirilmesini sağlayacak ve yatırımcılar için birbirlerinin piyasasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması. Sağlayacak her iki tarafın yatırımcıları için daha basit ve daha güvenli yasal çerçeve sırasıyla AB ve Çin pazarlarına öngörülebilir uzun vadeli erişim ve yatırımcılar ve yatırımları için güçlü koruma. Mevcut olanın yerini almalıdır Çin ile AB Üye Devletleri arasında tek bir tek taraflı yatırım anlaşmaları tüm AB Üye Ülkelerini kapsayan kapsamlı bir anlaşma.

 

Böylesine kapsamlı bir AB-Çin Yatırım Anlaşmasının müzakere edilmesi ve sonuçlandırılması, her iki tarafın daha güçlü bir işbirliğine yönelik ortak taahhütlerini ve Koşullar uygun olduğunda daha geniş hedefler tasavvur etme istekliliği, uzun vadeli bir perspektif olarak derin ve kapsamlı bir şifresiz ticaret anlaşmasına doğru.

 

AB-Çin ticaretinde sürekli yüksek ve sağlam büyüme için gerekli koşulları yaratmaya çalışın.

 

Çin’in DTÖ Hükümet Alımına katılımına giden süreci hızlandırmak ve tamamlamak için kamu ihale politikaları konusundaki değişimleri artırma Anlaşması.

 

Özellikle ele alınan küresel yönetişim konularında çok taraflı düzeyde koordinasyonun artırılması G20 ve DTÖ tarafından Doha tur müzakerelerini ilerletmek. AB ve Çin, DTÖ üyelerinin ticareti kolaylaştırma konusunda bir anlaşmaya varmasını sağlamak için çaba gösterecektir.

 

DTÖ Bakanlar Konferansında tarım ve kalkınma ile ilgili konular ve, bu temelde, daha fazla müzakere için bir yol haritası belirleyin. Bu bağlamda gayret gösterecekler ITA’nın gözden geçirilmesi konusunda bir anlaşmaya varmak. Her iki taraf da tam anlamıyla Doha tur müzakerelerinin sonuçlanması.

 

İletişimi güçlendirmek için mevcut ikili mekanizmalardan tam olarak yararlanın, tercih edilen bir seçenek olarak diyalog ve istişare yoluyla önemli ikili ticaret sürtüşmeleri ve, ihtiyaç duyulması halinde karşılıklı yarar sağlayan çözümler bulma amacıyla müzakereler yoluyla.

 

Her iki taraf da ticaret üstlenirken DTÖ kurallarına uymanın kritik olduğunu kabul ediyor suistimallerini önlemek için çare soruşturmaları veya ticari çare tedbirleri empoze etme. Anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarını bir fuarda yönetmeyi taahhüt etmek, objektif ve şeffaf bir şekilde.

 

Çin ve Avrupa Yatırımları arasında pratik bir kazan-kazan işbirliğinin teşvik edilmesi Banka.

 

AB, Çin’in ülkelerle daha yakın işbirliği için seçenekleri keşfetme niyetine dikkat çekiyor. EBRD, Avrupa ülkelerinde yatırımı desteklemek için.

 

AB-Çin Ortak Gümrüklerinin liderlik ve koordinasyon rolünün teyit edilmesi AB-Çin Gümrük işbirliğinin güçlendirilmesinde İşbirliği Komitesi (KİKK); imzala 2014-2017 için AB-Çin Gümrük İşbirliği için yeni Stratejik Çerçeve, Fikri mülkiyet haklarının sınır uygulamaları, tedarik zinciri güvenliği, dolandırıcılıkla mücadele ve ticarete özel odaklanma kolaylaştırma ve dış ticaret istatistikleri.

 

İşbirliğini güçlendirmek için Fikri Mülkiyet Diyaloğu mekanizmasının güçlendirilmesi sahtecilik ve korsanlıkla mücadelenin yanı sıra yeni teknikten tam olarak yararlanmak için bu konuda işbirliği programı.

 

Uluslararası standardizasyona yönelik taahhütlerini teyit edin ve herhangi bir pazar erişimini kısıtlayan standartlar. Her iki taraf da, mevcut Avrupa-Çin Standardizasyon Bilgi Platformunun rolü hakkında bilgi veren Avrupa ve Çin’de pazar erişimiyle ilgili standartlar ve endüstriyi teşvik etmek standardizasyon sürecine katılım. Her iki taraf da nasıl devam edeceğini keşfedecek AB-CTP çerçevesinde AB-Çin standardizasyon uzmanlarının eğitimi.

 

Çin Halk Bankası

Yakın zamanda kurulan Çinliler aracılığıyla da finansal piyasaların istikrarını sağlayın Çin Halk Bankası Arasında Yuan / Euro İkili Döviz Takas Düzenlemesi ve geri döndürmez bir likidite olanağı olarak hizmet verecek olan Avrupa Merkez Bankası Sürekli Çin yuanı tedariği konusunda güven veren euro bölgesi bankaları, kullanımı artırıyor Sınır ötesi ticaret ve yatırımda RMB, AB-Çin ticaretini ve yatırımını teşvik ediyor kolaylaştırma ve finansal istikrarı sürdürme.

 

Finansmana erişimi iyileştirmek için yenilikçi finansal işbirliği yöntemlerini keşfedin. işletmeler, özellikle KOBİ’ler ve finansal avantajlardan tam olarak yararlanırlar. çeşitli finansal hizmetler sağlayan kurumlar.

 

E-ticaret alanındaki en iyi uygulamaları, özellikle de e-ticaret farklı açılardan düzenleyici hususlar.

 

Coğrafi konum konusunda kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerini tamamlamaya çalışın. Endikasyonlar (GI), GI koruma ve denetimi alanında işbirliğini güçlendirir ve GI korumalı ürünlerde sahtecilikle mücadele ederken, koordineli bir yandan GI ürünlerinin korunması ile ekonomi ve ticaret arasındaki gelişme diğeri.

 

Tüketici gıda dışı ürün güvenliği alanında işbirliğini sürdürmek ve güçlendirmek, RAPEX Çin sisteminin işleyişi dahil. Ürün üzerinde işbirliğini yoğunlaştırın basitleştirmeyi desteklemek için risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve piyasa gözetimi uygunluk değerlendirme prosedürleri.

 

Otomatik Standartlara İlişkin Küresel Standardın benimsenmesi konusunda bir anlaşmaya varmayı taahhüt edin. OECD tarafından G20 ülkeleri ile birlikte geliştirilmekte olan Bilgi Alışverişi vergilendirme alanı.

İlginizi Çekebilecek Benzer Haberler:

Mutluluk ve Başarının Güçlü Anahtarları
İyi haber şu ki mutluluk ve başarı daha fazlasını elde edebileceğimiz şeylerdir. Bir işte başarılı olmak, bir projeyi bitirmek veya hatta bir son teslim tarihine uymak gibi ...
En İyi Kamuflaj Av Bandı
Tüfeğinizden, dürbününüzden ve hatta kantininizden yansıyan bir ışık parlaması oyunu ele verir ve bir körde sabırla beklediğiniz veya takip ettiğiniz şeyleri korkutur. Kolay, uygun maliyetli çözüm, ...
Avrupa İçin Bir Farmasötik Strateji
Gerçek bir Avrupa Sağlık Birliği oluşturmaya yardımcı olmak için strateji , ilaçlar alanında uzun süredir devam eden zayıflıkları , mevcut COVID-19 pandemisi tarafından daha da şiddetlenen ...
Haber Fotoğraflarla 24 Aralık Dünya
Dünya'da neler oluyor? Dünya'da görsel olarak iyi ve kötü yaşanan olayları haber niteliği taşıyan fotoğrafları haberler olarak sizlere sunuyoruz. Öyleyse Dünya'dan fotoğraflarla haberler...   Haber : HİNDİSTAN - ...
İnsanların gündemine ulaşmak
Halk gündeminin bir başka boyutu - insan organizasyonunun etkinliği - önemli bir konu olmuştur tartışma. Bugün insanlar - yüzde 70'e kadar toplam maliyetler - genellikle en ...
Sağ taraf beyin hasar görürse ne olur
Felç veya travmatik beyin hasarının neden olduğu sağ taraf beyin hasar gördüğünde şaşırtıcı, ancak sorunlu nörolojik semptomları da oldukça fazladır. Yemeklerini tabağının yarısına bırakmak… Sadece yarım ...
2021 Tahminleri: Dijital Dönüşüm Geleceği
Devam eden pandeminin ortasında dijital dönüşüm girişimleri hızlandıkça, değer zincirleri dijital bir iplikle birbirine bağlanacak. COVID-19 salgını dijital dönüşümü hızlandırdı. İşletmeler, uzun vadeli dayanıklılık ve esneklik oluştururken ...
Dağınıklık beyninize ve vücudunuza etkisi
Evin etrafında dağınıklık halde yığılmış kağıt yığınları ve dolaplar yeterince zararsız görünebilir. Ancak araştırmalar düzensizliğin ve karmaşanın beynimiz üzerinde kümülatif bir etkisi olduğunu gösteriyor.   Dağınıklık beyniniz için neden ...
Kömür ekonomisi üzerine bazı düşünceler
Kömür ekonomisi üzerine heyecan verici bir çalışma var. En iyi bilinen çalışmalardan bazıları, çevre düzenlemelerindeki değişikliklerin kömürün çıkarıldığı topluluklar üzerindeki etkisini tahmin etmek için diğer iki ...
COVID-19 kalıcı ekonomik etkilere sahip
California Eyalet İstihdam Geliştirme Dairesi bu ay işlerle ilgili yeni bir rapor yayınladığında, biraz iyimserlik vardı. Kaliforniya'nın işsizlik oranı Kasım ayında %8,2'ye düştü; ilk COVID-19 dalgası ...

One thought on “Ticaret ve Yatırımda Refah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir