Sağlık ve zindelik arasındaki fark nedir?
Güncel

Sağlık ve zindelik arasındaki fark nedir?

Sağlık ve zindelik konusu, son on yılda giderek artan bir ilgi gördü. İster genel olarak sağlık ve zindelik için toplumsal kaygı, ister meslekte rahatsız edici intihar vakalarına ilişkin artan farkındalık. Harekete geçirilsin, sağlığı Kanada ve dünya çapında gündemdedir. “Hekimlerin sağlığı eskisinden daha kötü olduğu için mi? Uygulamadaki zorluklar çok mu büyük hale geliyor? ” Dr. Jean Wallace’a göre, hekimlerin çalışmalarının stresli kısımlarını ve sağlıkları ile nasıl ilişkili olduğunu tanımlayan son çalışmada, “gittikçe daha fazla veteriner şefkat yorgunluğu, tükenmişlik ve intihar davranışlarından muzdarip.”

 

İş hayatının zindelik bakımından stresli yönleri

zindelik bakımından stresli yönleri
zindelik bakımından stresli yönleri

Kesinlikle sağlık uygulamasının stresli yönleri, uygulamadakiler için yeni değildir. Hekimlerin, haftada ortalama 50 ila 60 saat çalışarak uzun saatlere dayandıkları bilinmektedir. Buna eşlik eden yorgunluğun ve iş hayatı dengesizliğinin geniş çaplı serpintilerinin (ilişki bozulmaları, sosyal izolasyon, yetersiz öz bakım ve yetersiz başa çıkma – tüm önemli stres faktörleri kendi içlerinde) ötesinde, hekimlerin çalışmaları duygusal olarak ve orada duygusal olarak yüklüdür. Acı, ıstırap, endişeler, korku, başarısızlıklar ve ölüm bağlamı hekimleri ve iş arkadaşlarını aşındırabilir. Hatta hastane personeli arasındaki uyuşmazlığı ve müşterilerle olan zor ilişkileri güçlendirerek daha fazla stres ve sıkıntıya neden olabilir. Kaliteli hasta bakımını müşterinin finansal araçlarıyla dengelemenin ahlaki sıkıntısı vardır.

 

Günümüzün uygulayıcıları, iş yönetimi bilgi ve becerilerinin aynı derecede gerekli hale gelmek için baskı yaptığı son derece rekabetçi bir pazarda bazı yeni eğilimlerle, artan müşteri beklentilerinin stresiyle dolar. Artan şikayet ve yanlış uygulama riskleriyle, düzenleyici yönetişim ve hesap verebilirliği yoğunlaştırarak ve öğrenci borçlarını artırarak karşı karşıya. Üstelik, bugünün uygulayıcıları bilgi patlamasına ayak uydurmak için sürekli bir mücadele ile karşı karşıya. Bu başlı başına bir zorluktur, ancak veteriner tıbbının insan tıbbının standartlarına ve karmaşıklığına daha yakından yaklaşma oranının getirdiği bir zorluktur. Bu stresler veteriner hekimlerin sağlığını ve zindeliğini zorlaştırabilir mi? Bunu cevaplamadan önce, neden bir adım geri çekilip, ama sağlık ve zindelik tam olarak nedir? diye sormuyoruz.

 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre zindelik hayat

Sağlık ve zindelik, sıklıkla birbirinin yerine geçen terimlerdir, ancak kökenleri ve anlamları farklıdır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 1940’larda belirlendiği üzere sağlık, “sadece hastalık veya sakatlığın olmaması değil, tam bir fiziksel, zihinsel ve sosyal refah durumu ” olarak adlandırılır. Bu tanım, aşırı kapsayıcı ve ulaşılamaz olduğu için eleştirilse de, özellikle “tam” kelimesi ile ilgili olduğu için, çok daha önemlisi, sağlığın tıbbi tanımını basit hastalık yokluğunun ötesinde genişletmektedir. DSÖ’ye göre, sağlığın birincil belirleyicileri sosyal, ekonomik ve fiziksel çevreler ile kişinin bireysel özellikleri ve davranışlarıdır. Buna göre sağlığın sürdürülmesi ve iyileştirilmesi yalnızca dış veya çevresel faktörlere (bakım sistemleri dahil) değil, aynı zamanda kişinin çabalarına ve akıllı yaşam tarzı seçimlerine de bağlıdır. Aslında, sağlığa bağlıdır.

 

Ulusal Sağlık Enstitüsüne göre

Ulusal Sağlık Enstitüsü
Ulusal Sağlık Enstitüsü

Yaşamın sağlık tanımı sizi şaşırtabilir! Ulusal Sağlık Enstitüsüne göre, bağlama bağlı olarak çeşitli şekillerde tanımlansa da, sağlıklı yaşam “insanların daha başarılı bir varoluşun farkına vardıkları ve bu varoluşa doğru seçim yaptıkları aktif bir süreç” olarak kabul edilir. Bu tanım 3 ilkeye dayanmaktadır:

Tam potansiyele ulaşmanın sağlığı bilinçli, kendi kendini yöneten ve gelişen bir süreci olarak kabul edilir.

Çok boyutlu sağlık ve bütünseldir, yaşam tarzını, zihinsel ve ruhsal refahı ve çevreyi kapsar.

Pozitif ve onaylayıcı sağlık.

Hekimlerin sağlığı

Muayenehane hayatı şüphesiz streslerle doludur ve o kadar ki hekimlerin sağlığını ve sıhhatini tehdit edip etmediklerini sorgulayabiliriz ve sormalıyız. Stres sağlığı etkileyebilir mi? Kesinlikle. Fiziksel, zihinsel ve sosyal refahı etkileyebilir. Stres sağlığı etkileyebilir mi? Evet, ancak yalnızca bir noktaya kadar, kişinin bakış açısını etkileyebileceği veya enerjisini azaltabileceği, kişinin öz bakımına bağlılığını ve potansiyelini tam olarak elde etme amacını olumsuz yönde etkileyebileceği için. Aradaki fark, sağlıklı yaşamın her zaman bir seçim meselesi olmasıdır.

İlginizi Çekebilecek Benzer Haberler:

Depresyon ve durgunluktan kurtulma yolları
Depresyon yükselen borç seviyeleri, dalgalanan piyasalar en çok sebepler arasındadır. Düşen petrol fiyatları ile, kemerinizin altında para tasarrufu sağlayan bazı ipuçlarına sahip olmak bir cankurtaran olabilir. ...
Öz farkındalık neden bu kadar önemli
Varlığımızı ve öz farkındalık konumumuzla, arkadaşlarımızla ve ailemizle, vücudumuzun ihtiyaç ve arzularıyla ve zihnimizin duygusal ve entelektüel ifadeleriyle özdeşleştiririz. Örneğin: 'Ekonomi okuyan bir öğrenciyim, üç kız ...
Avrupa İçin Bir Farmasötik Strateji
Gerçek bir Avrupa Sağlık Birliği oluşturmaya yardımcı olmak için strateji , ilaçlar alanında uzun süredir devam eden zayıflıkları , mevcut COVID-19 pandemisi tarafından daha da şiddetlenen ...
Barış ve Güvenlik
Dünyanın çok kutupluluk ve ekonomik küreselleşme yönündeki eğilimleri derinleşiyor. kültürel çeşitliliğin önemi artıyor ve bir bilgi toplumu hızla ortaya çıkıyor. Ülkeler, çıkarları birbiriyle daha yakından bağlantılı ...
Kırsal-kentsel birliktelik
FAO’nun genel görevini 2030 Gündemi bağlamı ve sürdürülebilir kente küresel bağlılık Yeni Kentsel Gündem'in de geliştirilmesi bu çerçevenin bütünsel vizyonu olarak, dört kesişen ilkeler belirlenmiştir: 1) Kırsal-kentsel ...
Yatırımcılardan 2021 enflasyon incelemesi
Kısmen, seyahat ve spor etkinliklerine biletler gibi pandemik sorunlar enflasyon konusunda endişe yarattı. Ancak talebi potansiyel olarak artıracak COVID-19 aşıları sayesinde bir nebze rahatlama görüldü. Amerikalıların ...
Ticaret ve Yatırımda Refah
Refah AB ve Çin, dünyanın en büyük ve en dinamik ticaret ilişkilerinden birine sahiptir. Ticaret ve yatırım borsaları, kendi ekonomik gelişme ve yenilik. Her iki taraf da ...
2021 Tahminleri: Dijital Dönüşüm Geleceği
Devam eden pandeminin ortasında dijital dönüşüm girişimleri hızlandıkça, değer zincirleri dijital bir iplikle birbirine bağlanacak. COVID-19 salgını dijital dönüşümü hızlandırdı. İşletmeler, uzun vadeli dayanıklılık ve esneklik oluştururken ...
Dijital Faydalar İnsanı Nasıl Etkiliyor
'Dijital Yerli' misiniz? Dijital faydalar terimini hiç duydunuz mu? Dünyayı sadece internetle içli dışlı olan insanlar bu haber akışıyla yola çıkarak dijital dünyayı ve dijital dünyamızı anlatıyor.   Şimdi, ...
Çocuk gelişimi ve fiziksel çevre
Cornell Üniversitesi çevre ve çocuk gelişimi psikoloğu Gary Evans , fiziksel çevrenin çocukların refahı üzerindeki etkilerini inceleyen çok sayıda araştırma çalışması yürütmüştür. Evans'ın geniş ve çeşitli ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir