Güncel

Dayanıklılığa olan artan ihtiyaç ve sürdürülebilir gıda sistemleri

Birçok kentsel alanda, nakit aracılı doğa yeterli, güvenli, besleyici ve yeterli yiyecek belirli bir gıda güvenliği yaratır ve beslenme zorlukları, eşzamanlı olarak yüksek istihdam seviyelerinden kaynaklanan baskılar istikrarsızlık, düzensiz konut ve yoksulluk. İçinde büyük şehirler, uygun fiyatlı ve besleyici yiyecek (ör. taze meyve ve sebzeler, balıkçılık ürünler) yüksek mekansal ve sosyo-ekonomik eşitsizlik, gıda çöllerinin genişlemesi, hangi bileşik yoksunluk ve sosyal dışlanma – özellikle satın alma gücünün düşük olduğu alanlarda. Giriş genellikle fiziksel olarak da kısıtlanır gıda üretim alanları arasındaki mesafe ve tüketiciler, ulaşımın olmaması seçenekler, değişken gıda fiyatları, konsantrasyon küresel gıda ticaretinde güç, iklim şoklar ve özellikle kriz durumunda düşük gelirliler için güvenlik ağlarının arızalanması şehir sakinleri için sıkıntı oluşturur.

 

Gıda güvenliği ve beslenme de yenen gıdanın güvenliğinden ve tüketicinin yararlanma ile ilgili yeteneği gıdada bulunan besinler ve enerji. Kentsel bağlamlarda sağlık endişeleri artıyor yeterli su eksikliği, sanitasyon ve hijyen tesisleri. Birçok yerde gelirli ülkeler, önemli bir kentsel alanlarda tüketilen yiyecekler gayri resmi sistemler (üretimde, hasat sonrası işleme, ticaret, işleme, dağıtım, perakendecilik ve hazırlık) sağlayan önemli istihdam fırsatları, kaynaklar gelir ve gıda güvenliği ve beslenme fakir olmaya başlar.

 

Bununla birlikte, gayri resmi gıda sistemleri genellikle büyük riskler ve güvenlik sorunları taşır kaynağında, depoda ve pişirme kapasitelerinde, hedeflenen müdahalelere olan ihtiyacı artıran ve güvenilir, uygun fiyatlı ve sürdürülebilirliği desteklemek hayati hizmetlere erişim (su, enerji ve atık bertarafı) ve çapraz kontaminasyonu önlemek için iyi tasarlanmış kapasite oluşturma yiyecek veya aşırı kimyasal kalıntıları insanlara aşırı derecede zarar vermektedir.

Kentsel alanlar genellikle önemli çocuk yetersiz beslenme veya mikro besin seviyeleri eksikliklerin yanı sıra aşırı kilo / obezite ve diyetle ilgili bulaşıcı olmayan hastalıklar gıdalardaki hızlı değişikliklerin bir sonucu olarak talep ve tüketim kalıpları. Sosyal hareketsiz yaşam tarzları, kıtlık gibi faktörler yeşil kamusal alanlara (veya eşit olmayan erişim), dahil olmak üzere ideal pişirme bağlamlarından daha az alan kullanılabilirliği şartları ile birlikte hazır yemeklere ve yağ oranı yüksek işlenmiş gıdalara kolay fiziksel ve finansal erişim, şeker ve tuz yiyecekleri hızla dönüştürüyor kentsel alanlarda yüksek seviyelere götüren alışkanlıklardır.

 

Besin düzeyi düşük gıdaların tüketim oranı değer kaybına yol açar. Arızalı sağlık hizmetleri ve güvenlik ağları yetersiz beslenme durumunu daha da kötüleştiriyor en fakirlerin. Gıda sistemi politikaları ve odaklananlar dahil müdahaleler gıda güvenliği ve beslenme, ulaşamayacak beslenmeye değinmedikçe istenen sonuçlar kentsel boyutlarında zorluklar meydana gelmesine olanak sağlar.

 

Kentsel alanlar kadar önemli küresel gıda güvensizliğinin bir parçası, yetersiz beslenme ve yoksulluk sorunları, çözümler elde edilebilir bölgelerin özelliklerini kullanarak hangi kentsel alanların batırıldığı ve yoğun karşılıklı bağımlılık ağları oluşur. Buna benzer kentsel yiyeceklerin yüzde 60’ının konsantratörleri talep, küçük kasabalar ve orta ölçekli özellikle şehirlerin oynamak için çok önemli bir rolü vardır. Sürdürülebilir kalkınmanın başarılması ve gelişmiş gıda güvenliği ve beslenme tehlikeye girer. Yakınlıkları (ve yakın etkileşimleri) kırsal alanlar onları önemli stratejik yerler yapar sürdürülebilir kırsal-kent yaratılması için bölgeler hazırlanmaya başlıyor.

 

Dirençli ve ekonomik olarak teşvik etmek Peyzajlara entegre edilmiş ve çok paydaşlı temelli müreffeh gıda sistemleri, çok skaler ve çok sektörlü işbirliği, daha sürdürülebilirliği desteklemenin anahtarıdır koruma yoluyla kentleşme süreçleri ekosistem hizmetleri ve malların sağlanması (yiyecek, kereste, tatlı su ve işçilik gibi). Sürdürülebilir kentleşme süreçleri yeri sosyal adalet, ekolojik bütünlük, iklim dayanıklılık ve bölgesel ekonomik gelişme kentsel politikaların ve planlamanın merkezinde. Gıda sistemi mimarisine yatırım ve ilgili yazılım altyapısı da çok önemlidir gıda akışını kolaylaştırmak ve kırsal-şehirler arası bağlantıları güçlendirmek.

 

Acil ve koordineli eylem gereklidir ulusal ve yerel yönetimleri desteklemek gıda sistemlerini daha verimli hale getirmek, kapsayıcı ve fiyat oynaklığına dayanıklı, zamanla hava şokları ve iklim değişikliği hızlı kentleşme. Gittikçe artan sayıda yerel ve ulusal altı hükümetler, giderek gıda güvenliği ve beslenmeyi ele alan kullanım yoluyla kritik sürdürülebilirlik sorunları politikaların, kentsel / bölgesel gıda sistemi stratejiler ve yönetişim mekanizmaları çok paydaşlı ortaklıklar olarak. Ancak, etkili olmak için bir dizi engel vardır. kentsel bir parçası olarak gıda sistemlerinin planlanması kalkınma ve işlevsel bölgeler.

 

Bunlar şunları içerir:

i) yolların farkında olunmaması hangi gıda sistemleri ve oda yerel yönetimlerin sahip olduğu manevra için kendi yetki alanlarında gıda sistemlerini dönüştürmek;

ii) kanıtların yetersiz yayılması kentsel gıda eylemlerinin kent üzerindeki etkisi direnç, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve ekonomik refah;

iii) yiyecek yokluğu sistem düşüncesi (ve ilgili planlar ve koordineli eylem için teşvik eksikliğiyle sonuçlanan birçok kentsel gündemde;

iv) yasal ve düzenleyici araçların eksikliği gıdanın entegrasyonunu sağlamak için gerekli kentsel ve bölgesel planlamada bir seferde artan ademi merkeziyetçilik, bu da yerelin karar verme gücünü kısıtlar hükümetler ve diyaloğu engelliyor hükümet bakanlıkları arasında bütünsel yer tabanlı çözümler geliştirmek;

v) sınırlı kapasiteler (bilgi ve finansal) ilgili aktörlerin ve kurumların yenilik;

vi) uluslararası yokluk girişimler (ulusal ve yerel görünürlük yaratan hükümet girişimleri) ve sürdürülebilir bir gıda sistemi yönelimi; ve vii) önemli mali ve insan kaynakları çoğu yerel yönetimin karşılaştığı kısıtlamalar, genellikle sürdürülebilir gıda sistemini oluşturan kentsel alanda ikincil bir endişe geliştirmek geliştirme.

 

Mevcut kentsel gelişim bağlamında ve FAO’nun yok etme misyonuna yanıt vermek açlık, bu çerçeve hak temelli bir önemini ifade eden yaklaşım ne olursa olsun herkesin bölgesel konum, erişime sahip olmalıdır uygun fiyatlı, besleyici, çeşitlendirilmiş ve kültürel açıdan uygun yiyecek ve belirleyebilir ve kolektif karar verme yoluyla şekillendirin süreçler, köklü yerel gıda sistemleri sürdürülebilir geçim kaynakları. Bu yönetmenliği içerir kolektif üretim biçimlerine dikkat ve yaşayan kentsel alan, doğal kaynak yönetim, ekolojik yönetim ve dayanıklı, sürdürülebilir ve kapsayıcı kırsal-kentsel bağlantılar – katılımcı yoluyla geliştirilmiştir mekansal planlama, altyapısal gelişmeler ve halka açık gıda tedariki biçimleri yerel bağlamlara duyarlı.

İlginizi Çekebilecek Benzer Haberler:

Çevre Bilinci Nasıl Teşvik Edilir
Çevre bilinci, çevremizin kırılganlığını ve korunmasının önemini anlamaktır. Çevre bilincini teşvik etmek, çevre sorumlusu olmanın ve çocuklarımız için daha parlak bir gelecek yaratmaya katılmanın kolay bir ...
SKH’leri Uygulamak İçin Rehber Klavuzu
SKH'lerin neyi temsil ettiğini takdir ettiğimizi belirledik, ancak genel olarak yerel ve profesyonel bağlamlarımızda avantajlı veya etkili bir şekilde ele alınmadıklarına - ve dolayısıyla karşılanmadıklarına - ...
Dijital Avrupa’nın merkezinde ECS
Bu dijital dönüşümün temel sağlayıcıları elektroniktir "bileşenlerin" donanım olduğu bileşenler ve sistemler ve elektronik tarafından etkinleştirilen sistemlerin yazılım parçaları ve "sistemler" kelimesi bu bağlamda ilgili en ...
Can Dündar 27 yıl hapse mahkum edildi
Eski Cumhuriyet gazetesi editörü Can Dündar hakkında siyasi amaçlı olarak nitelendirilen suçlamalara gıyaben karar verildi. Tanınmış gazeteci, hukuk ekibinin siyasi güdümlü olarak nitelendirdiği terörle ilgili suçlamalardan gıyaben 27 ...
Dijital Faydalar İnsanı Nasıl Etkiliyor
'Dijital Yerli' misiniz? Dijital faydalar terimini hiç duydunuz mu? Dünyayı sadece internetle içli dışlı olan insanlar bu haber akışıyla yola çıkarak dijital dünyayı ve dijital dünyamızı anlatıyor.   Şimdi, ...
Sağ taraf beyin hasar görürse ne olur
Felç veya travmatik beyin hasarının neden olduğu sağ taraf beyin hasar gördüğünde şaşırtıcı, ancak sorunlu nörolojik semptomları da oldukça fazladır. Yemeklerini tabağının yarısına bırakmak… Sadece yarım ...
2021 Tahminleri: Dijital Dönüşüm Geleceği
Devam eden pandeminin ortasında dijital dönüşüm girişimleri hızlandıkça, değer zincirleri dijital bir iplikle birbirine bağlanacak. COVID-19 salgını dijital dönüşümü hızlandırdı. İşletmeler, uzun vadeli dayanıklılık ve esneklik oluştururken ...
Çin 2021’de Güçlü Büyümeye Gidiyor
Çin, Kasım ayında endüstriyel üretim ve perakende satışların güçlenmesi ve 2021'de sağlıklı büyüme beklentilerini güçlendirmesiyle diğer büyük ekonomilerin önüne geçti.   Sanayi üretimi Kasım ayında bir önceki yıla ...
Hisse senedi piyasası 2021 sürprizi
Anormal derecede kötü bir yıl, 2020'de hisse senedi için anormal derecede büyük kazançlar getirdi. Bununla birlikte, normale dönüş hayal kırıklığı yaratabilir.   Dow Jones Sanayi Endeksi geçen hafta ...
Kömür ekonomisi üzerine bazı düşünceler
Kömür ekonomisi üzerine heyecan verici bir çalışma var. En iyi bilinen çalışmalardan bazıları, çevre düzenlemelerindeki değişikliklerin kömürün çıkarıldığı topluluklar üzerindeki etkisini tahmin etmek için diğer iki ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir