Güncel

Kentleşmeye odaklanmanın güçlendirilmesi

2030 Gündemi dayanıklılığı kabul ediyor ve sürdürülebilir kentsel gelişme ve yaşam kalitesi için çok önemli olan yönetim halkımızın ve belirli bir hedef içerir. Kentsel alanlar için (SDG11): şehirler yapın ve insan yerleşimleri kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir. Buna ek olarak, Yeni Urban Agenda ihtiyaç duyulduğunu kabul ediyor entegre kentsel ve bölgesel kalkınma ve gıda güvenliğinin merkeziyetini tanır ve sürdürülebilir şehirler için planlamada beslenme.

 

Kendimizi iyi bağlantıların oluşturulması ve bakımı ve iyi dağıtılmış açık ağlar, çok amaçlı, güvenli, kapsayıcı, erişilebilir, yeşil ve kaliteli kamusal alanlar, iyileştirmek için şehirlerin afetlere ve iklime dayanıklılığı sel, kuraklık riskleri dahil değişim ve ısı dalgaları, gıda güvenliğini artırmak için ve beslenme, fiziksel ve zihinsel sağlık, ve ev ve ortam hava kalitesi, gürültüyü azaltmak ve çekici olmayı teşvik etmek ve yaşanabilir şehirler, insan yerleşimleri ve kentsel peyzajlar ve önceliklendirmek endemik türlerin korunması sağlanmalıdır.

 

FAO, adresleme konusunda geniş deneyime sahiptir. gıdanın karmaşık yapısı ve büyüklüğü güvensizlik ve yetersiz beslenme, bir dizi yakın işbirliği içinde uygulanan girişimler uluslararası ağlar ve ortaklar ile sürdürülebilir gıda sistemlerini ve sağlıklı kırsal-kentsel süreklilik boyunca diyetler. Bunlar girişimler, bilginin yayılmasını ve değiş tokuşunu içerir (örneğin, Food for the Cities uygulama topluluğu ve Urban Food Eylemler Platformu) ve belirli projeler gıda sistemi değerlendirmesi ve planlaması, kırsal üreticiler arasında bağlantıların oluşturulması ve kentsel pazarlar ve tasarlanan kentsel ve kent-çevresi tarım ve ormancılık kırsal-kentsel bağları güçlendirmek ve kilit paydaşların kapasitesi ölçülerek saydam haline gelir.

 

FAO eylemlerinin alaka düzeyine rağmen, bu girişimler tam anlamıyla kentsel yiyeceklere kapsamlı yanıt güvensizlik ve yetersiz beslenme. Bugüne kadar FAO’nun çalışmaları çoğunlukla gıdanın yukarı akışına odaklanmıştır tedarik zinciri ve sektörel gelişim ile kentsel alanlar üzerinde parçalı etki. Bir daha sistematik ve bütünsel bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu, gıda talebine odaklanmayı içerir, bu da mekanizmalara bakmayı içerir herkese yeterli satın alma gücü sağlayan, öyle ki yeterli, yeterli, güvenli ve herkese besleyici yiyecek verilir.

 

Kentsel Gıda Gündemi çerçevesi kapsamlı ve tutarlı bir gelen talepleri ele alan strateji merkezi talebe cevap veren ülkeler ve özellikle yerel yönetimler tarafından çok sektörlü, çok paydaşlı ve çok seviyeli gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmeye yaklaşım kırsal-kentsel süreklilik boyunca. FAO böyle bir strateji sunmak için iyi yerleştirilmiş erişilebilir bilgi sağlama kapasitesi, politika uzmanlığı ve teknik yardım sürdürülebilir gıda sistemlerini desteklemek için. İçinde Ek olarak, FAO bağımsız bir forum sunuyor arasında en iyi uygulamaların değiş tokuşu şehirler, bölgeler ve kasabalar canlandırılabilir ve ulusal ve alt ulusal arasındaki ilişkiler gıda politikası aktörleri kolaylaştırılabilir.

 

FAO’nun, ulusal hükümetler ve destekliyor Sürdürülebilir geliştirme girişimleri tarım, gıda güvenliğini artırma ve iyileştirme beslenme. Günümüzün hızla kentleşen dünyasında, bu çerçeve vurguyu tamamlıyor kırsal alanlarda ve ulusal hükümetler, gıda güvenliği ve beslenmenin sağlanmasında yeni bir odak noktasıyla yerel yönetimler artan yeterli, yeterli, güvenli ve besleyici yiyeceklerin yanı sıra bir değişikliği etkiler daha sürdürülebilir tarım ve gıda işleme uygulamalarına doğru. FAO, uzun süredir devam eden mevcut ilişkilerine dayanarak, hükümet düzeylerinde işbirliği yapmak için şehirleri ve yerel düzeydeki aktörleri dahil edin ve onlarla etkileşim kurun gıda sistemi yönetiminde bulunur.

İlginizi Çekebilecek Benzer Haberler:

Öz farkındalık neden bu kadar önemli
Varlığımızı ve öz farkındalık konumumuzla, arkadaşlarımızla ve ailemizle, vücudumuzun ihtiyaç ve arzularıyla ve zihnimizin duygusal ve entelektüel ifadeleriyle özdeşleştiririz. Örneğin: 'Ekonomi okuyan bir öğrenciyim, üç kız ...
En İyi Kamuflaj Av Bandı
Tüfeğinizden, dürbününüzden ve hatta kantininizden yansıyan bir ışık parlaması oyunu ele verir ve bir körde sabırla beklediğiniz veya takip ettiğiniz şeyleri korkutur. Kolay, uygun maliyetli çözüm, ...
SKH’ler ile SDG’ler arasındaki iklim değişikliği anlaşması
Avrupa Komisyonu, SDG çerçevesi için hazırlıklar ve müzakereler boyunca COP21 süreci, entegre bir yaklaşımın gerekli olduğu konusunda ortaya çıkan fikir birliğini kabul etti. iklim değişikliği ve ...
Dijital Faydalar İnsanı Nasıl Etkiliyor
'Dijital Yerli' misiniz? Dijital faydalar terimini hiç duydunuz mu? Dünyayı sadece internetle içli dışlı olan insanlar bu haber akışıyla yola çıkarak dijital dünyayı ve dijital dünyamızı anlatıyor.   Şimdi, ...
2030 Gündeminde Avrupa Birliği’nin rolü
Avrupa Birliği (AB), 28 AB üyeliğinin bulunduğu BM süreçlerinde sıklıkla önemli bir liderlik rolü oynamıştır. üye devletler, düzenli ve tutarlı bir şekilde üye olarak oy kullanan ...
Sağ taraf beyin hasar görürse ne olur
Felç veya travmatik beyin hasarının neden olduğu sağ taraf beyin hasar gördüğünde şaşırtıcı, ancak sorunlu nörolojik semptomları da oldukça fazladır. Yemeklerini tabağının yarısına bırakmak… Sadece yarım ...
Çözüm Olarak Tarım İnovasyonu
Amerikan tarımı çevreye duyarlıdır, ekonomik olarak uygulanabilir ve tüketici odaklıdır ve başarı, Amerika Birleşik Devletleri’nin yeniliğe açık yaklaşımından kaynaklanmaktadır. Tarım İnovasyonu Gündem (AIA), Amerika Birleşik Devletleri ...
COVID-19 kalıcı ekonomik etkilere sahip
California Eyalet İstihdam Geliştirme Dairesi bu ay işlerle ilgili yeni bir rapor yayınladığında, biraz iyimserlik vardı. Kaliforniya'nın işsizlik oranı Kasım ayında %8,2'ye düştü; ilk COVID-19 dalgası ...
Ar-Ge önceliklerini teknolojiler arasında hizalamak
Bu ECS-SRA, dijital dönüşümü destekleyerek tam ECS değer zinciri üzerinde teknoloji çözümlerinin geliştirilmesi. Odaklanır akıllı dijitalleştirilmiş yöntemlerle yenilik getirmek için stratejik öncelikler çok çeşitli faaliyet sektörlerindeki ...
Kirli Sudan Kaynaklanan Riskler Önleniyor
Yeni teknolojiler sayesinde kirli sudan kaynaklanan riskler önleniyor Fraunhofer IAO'daki araştırmacılar, su baskını sırasında suyun daha iyi kontrol edilmesini sağlayacak ve riskleri en aza indirecek teknolojiler ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir