Güncel

Kentleşmeye odaklanmanın güçlendirilmesi

2030 Gündemi dayanıklılığı kabul ediyor ve sürdürülebilir kentsel gelişme ve yaşam kalitesi için çok önemli olan yönetim halkımızın ve belirli bir hedef içerir. Kentsel alanlar için (SDG11): şehirler yapın ve insan yerleşimleri kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir. Buna ek olarak, Yeni Urban Agenda ihtiyaç duyulduğunu kabul ediyor entegre kentsel ve bölgesel kalkınma ve gıda güvenliğinin merkeziyetini tanır ve sürdürülebilir şehirler için planlamada beslenme.

 

Kendimizi iyi bağlantıların oluşturulması ve bakımı ve iyi dağıtılmış açık ağlar, çok amaçlı, güvenli, kapsayıcı, erişilebilir, yeşil ve kaliteli kamusal alanlar, iyileştirmek için şehirlerin afetlere ve iklime dayanıklılığı sel, kuraklık riskleri dahil değişim ve ısı dalgaları, gıda güvenliğini artırmak için ve beslenme, fiziksel ve zihinsel sağlık, ve ev ve ortam hava kalitesi, gürültüyü azaltmak ve çekici olmayı teşvik etmek ve yaşanabilir şehirler, insan yerleşimleri ve kentsel peyzajlar ve önceliklendirmek endemik türlerin korunması sağlanmalıdır.

 

FAO, adresleme konusunda geniş deneyime sahiptir. gıdanın karmaşık yapısı ve büyüklüğü güvensizlik ve yetersiz beslenme, bir dizi yakın işbirliği içinde uygulanan girişimler uluslararası ağlar ve ortaklar ile sürdürülebilir gıda sistemlerini ve sağlıklı kırsal-kentsel süreklilik boyunca diyetler. Bunlar girişimler, bilginin yayılmasını ve değiş tokuşunu içerir (örneğin, Food for the Cities uygulama topluluğu ve Urban Food Eylemler Platformu) ve belirli projeler gıda sistemi değerlendirmesi ve planlaması, kırsal üreticiler arasında bağlantıların oluşturulması ve kentsel pazarlar ve tasarlanan kentsel ve kent-çevresi tarım ve ormancılık kırsal-kentsel bağları güçlendirmek ve kilit paydaşların kapasitesi ölçülerek saydam haline gelir.

 

FAO eylemlerinin alaka düzeyine rağmen, bu girişimler tam anlamıyla kentsel yiyeceklere kapsamlı yanıt güvensizlik ve yetersiz beslenme. Bugüne kadar FAO’nun çalışmaları çoğunlukla gıdanın yukarı akışına odaklanmıştır tedarik zinciri ve sektörel gelişim ile kentsel alanlar üzerinde parçalı etki. Bir daha sistematik ve bütünsel bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu, gıda talebine odaklanmayı içerir, bu da mekanizmalara bakmayı içerir herkese yeterli satın alma gücü sağlayan, öyle ki yeterli, yeterli, güvenli ve herkese besleyici yiyecek verilir.

 

Kentsel Gıda Gündemi çerçevesi kapsamlı ve tutarlı bir gelen talepleri ele alan strateji merkezi talebe cevap veren ülkeler ve özellikle yerel yönetimler tarafından çok sektörlü, çok paydaşlı ve çok seviyeli gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmeye yaklaşım kırsal-kentsel süreklilik boyunca. FAO böyle bir strateji sunmak için iyi yerleştirilmiş erişilebilir bilgi sağlama kapasitesi, politika uzmanlığı ve teknik yardım sürdürülebilir gıda sistemlerini desteklemek için. İçinde Ek olarak, FAO bağımsız bir forum sunuyor arasında en iyi uygulamaların değiş tokuşu şehirler, bölgeler ve kasabalar canlandırılabilir ve ulusal ve alt ulusal arasındaki ilişkiler gıda politikası aktörleri kolaylaştırılabilir.

 

FAO’nun, ulusal hükümetler ve destekliyor Sürdürülebilir geliştirme girişimleri tarım, gıda güvenliğini artırma ve iyileştirme beslenme. Günümüzün hızla kentleşen dünyasında, bu çerçeve vurguyu tamamlıyor kırsal alanlarda ve ulusal hükümetler, gıda güvenliği ve beslenmenin sağlanmasında yeni bir odak noktasıyla yerel yönetimler artan yeterli, yeterli, güvenli ve besleyici yiyeceklerin yanı sıra bir değişikliği etkiler daha sürdürülebilir tarım ve gıda işleme uygulamalarına doğru. FAO, uzun süredir devam eden mevcut ilişkilerine dayanarak, hükümet düzeylerinde işbirliği yapmak için şehirleri ve yerel düzeydeki aktörleri dahil edin ve onlarla etkileşim kurun gıda sistemi yönetiminde bulunur.

İlginizi Çekebilecek Benzer Haberler:

Barış ve Güvenlik
Dünyanın çok kutupluluk ve ekonomik küreselleşme yönündeki eğilimleri derinleşiyor. kültürel çeşitliliğin önemi artıyor ve bir bilgi toplumu hızla ortaya çıkıyor. Ülkeler, çıkarları birbiriyle daha yakından bağlantılı ...
Dünyanın En Temiz ve En Yeşil Ülkesi
EPI endeksi Yale ve Columbia Üniversiteleri tarafından hazırlanan ve toplanmaya başlayan (Çevresel Performans Endeksi), Finlandiya dünyanın en temiz ve en yeşil ülkesi seçildi.   Endeks, farklı ülkelerde ekosistemlerin ...
Haber Fotoğraflarla 24 Aralık Dünya
Dünya'da neler oluyor? Dünya'da görsel olarak iyi ve kötü yaşanan olayları haber niteliği taşıyan fotoğrafları haberler olarak sizlere sunuyoruz. Öyleyse Dünya'dan fotoğraflarla haberler...   Haber : HİNDİSTAN - ...
2021’de ekonomik durgunluk muhtemel
The Economic Outlook Group'un baş küresel ekonomisti Perşembe günü ekonomik büyüme konusunda açıklama yaptı. Ulusal ekonominin 2020'deki "kafa karıştırıcı, dikkat dağıtıcı ve baş döndürücü" olayları nedeniyle ...
Dijital Avrupa’nın merkezinde ECS
Bu dijital dönüşümün temel sağlayıcıları elektroniktir "bileşenlerin" donanım olduğu bileşenler ve sistemler ve elektronik tarafından etkinleştirilen sistemlerin yazılım parçaları ve "sistemler" kelimesi bu bağlamda ilgili en ...
Uygulamaya özel yarı iletken teknolojiler
Son yıllarda uygulamaya özel yarı iletken teknolojileri günlük yaşamlarımızda sürekli artan bir rol oynamış; olmadan sensör ve aktüatör teknolojilerindeki gelişmeler, pasif ve aktif arabalardaki güvenlik çözümleri ...
Çin 2021’de Güçlü Büyümeye Gidiyor
Çin, Kasım ayında endüstriyel üretim ve perakende satışların güçlenmesi ve 2021'de sağlıklı büyüme beklentilerini güçlendirmesiyle diğer büyük ekonomilerin önüne geçti.   Sanayi üretimi Kasım ayında bir önceki yıla ...
Çocuk gelişimi ve fiziksel çevre
Cornell Üniversitesi çevre ve çocuk gelişimi psikoloğu Gary Evans , fiziksel çevrenin çocukların refahı üzerindeki etkilerini inceleyen çok sayıda araştırma çalışması yürütmüştür. Evans'ın geniş ve çeşitli ...
Teknoloji ve İnovasyon Güncellemesi
Pandemi, iş dünyası için büyük zorluklar oluşturmaya devam ederken, Fintech muazzam bir ivme kazandı ve bu yeni çağda birçok finans kurumu ve şirketi için gerçekten gerekli ...
Sağlık ve zindelik arasındaki fark nedir?
Sağlık ve zindelik konusu, son on yılda giderek artan bir ilgi gördü. İster genel olarak sağlık ve zindelik için toplumsal kaygı, ister meslekte rahatsız edici intihar ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir