Güncel

Kırsal-kentsel birliktelik

FAO’nun genel görevini 2030 Gündemi bağlamı ve sürdürülebilir kente küresel bağlılık Yeni Kentsel Gündem’in de geliştirilmesi bu çerçevenin bütünsel vizyonu olarak, dört kesişen ilkeler belirlenmiştir:

1) Kırsal-kentsel sinerjiler,

2) Sosyal içerme ve eşitlik,

3) Dayanıklılık ve sürdürülebilirlik ve

4) Gıda sistemi (ara) bağlantılar.

FAO’nun eylemleri dirençli, kapsayıcı ve şehirler için sürdürülebilir gıda sistemleri ve insan yerleşimleri bilgilendirilecek ve bu ilkelerin rehberliğinde.

 

Kırsal-kentsel birliktelik

Küresel nüfusun yaklaşık yüzde 85’i yaşıyor en az 50.000 olan bir şehrin üç saat içinde kent sakinleri. Dolayısıyla gıda sistemlerini güçlendirmek şehirler, bölgeler ve kasabalar arasında geçiş, kapsayıcı yerel ekonomilerin geliştirilmesi geçim kaynaklarına ve istihdama katkıda bulunmak, kırsal dönüşüm ve genel olarak sürdürülebilir geliştirme. Bu hesaba katmayı gerektirir kırsal-kentsel bağlantıların karmaşıklığı ve kırsal ve kentsel sınırlar. Buradaki temel alt ilkeler dahil etmek:

 

SOSYOGEOGRAFİK BAĞLAMLARIN ÇEŞİTLİLİĞİNİ KABUL ETMEK

Var olan kentsel alanlar arasında büyük çeşitlilik boyut ve coğrafi bağlam açısından. Her kentsel bağlamın kendi fiziği vardır, yaratan sosyal ve politik özellikler farklı geçim kaynakları fırsatları ve zorluklar ve kapasiteyi etkiler politikaların neden olduğu değişikliklere yanıt vermek veya şoklar. Tanıma ve değer verme bu çeşitlilik ve onun üzerindeki etkisi gıda sistemi, bölgesel yaklaşımların çıkış noktasıdır. politika oluşturmada bağlam bağımlı özelliklerin sistematik bir değerlendirmesi gıda güvenliği ile ilgili, iyi beslenme, insana yakışır işlerin yaratılması60, yoksulluk azaltma ve insan (ve ekolojik) esenlik.

 

GIDANIN ROLÜNÜ ANLAMAK İÇİN KIRSAL URBAN BÖLGESİNİ KIRAN SİSTEMLER

Bütünleşik kırsal-kentsel kalkınma bölgesel stratejiler gerektirir gıda önemli olarak nerede kullanılabilir kapsayıcı ve esnek bir yapı taşı “sürdürülebilir ve entegre kentsel ve bölgesel kalkınma bütün seviyelerde”. Yeni Urban ile uyumlu Gündem, şehirler ve kasabalar, yönetim genelinde bölgesel işlevler sınırlar ve merkezler ve sürücüler olarak hareket etmek dengeli, sürdürülebilir ve entegre kentsel ve bölgesel gelişme.

 

Özellikle alakalı olan potansiyel kapsayıcı oluşturmak için küçük şehirler ve kasabalar kırsal-kentsel gıda zincirleri küçük ölçekli aktörlerin katılımı, korumak ve ekosistem hizmetlerini geliştirmek ve sürdürülebilir kaynağı teşvik etmek (arazi, toprak, su, enerji), ormanlar ve atık Yönetimi.

 

Küçük kümeler kentsel alanlar da faydalanabilir küresel gıda sistemlerinden yararlanarak çevre koşulları sürdürülebilirliği teşvik edecek bölgeler tarım ve uzak pazarlara erişim. Gıdanın rolü de eşit derecede önemlidir derinlemesine dayalı sistem planlaması Etkili arazi sağlamak için mekansal analizler yerel yemeğin her aşaması için kullanın sistem (üretim, hasat sonrası işleme, depolama, işleme, dönüştürme, pazarlama ve dağıtım, tüketim ve organik atık yönetimi) biyolojik çeşitlilik sıcak noktalarını korurken.

 

Standartlar, düzenlemeler, çok seviyeli yönetişim mekanizmaları ve katılımcı çok paydaşlı VGGTsv ile uyumlu süreçler ve UNHabitat Uluslararası Kentsel Kılavuz İlkeleri ve Bölgesel Planlama bir gıda sağlayan geliştirme süreci güvenlik ve iyi beslenme (özellikle en savunmasız olanlar için) suyu korur, hava, tarım arazisi, yeşil açık alanlar, ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik yaratır insana yakışır işler ve gıda sistemlerinin sosyoekonomik faydalarını en üst düzeye çıkarır.

 

Gruplar, daha yüksek kontaminasyon riski altındadır. gıda ortamı, tüketiciler ve gıda sistemi, önemli bir sürdürülebilir ve sağlıklı katkı yemek seçimlerini etkileyerek yeme alışkanlıkları, gıda kabul edilebilirliği ve genel diyetler. Yiyecek sağlamak için sosyal yardım kentsel alanlarda yoksul ve savunmasız olanlar için tamamlayıcı bir mekanizma olabilir hedefleyen verimli tedarik zincirlerini desteklemek herkes için uygun fiyatlı yiyecek.

İlginizi Çekebilecek Benzer Haberler:

Dayanıklılığa olan artan ihtiyaç ve sürdürülebilir gıda sistemleri
Birçok kentsel alanda, nakit aracılı doğa yeterli, güvenli, besleyici ve yeterli yiyecek belirli bir gıda güvenliği yaratır ve beslenme zorlukları, eşzamanlı olarak yüksek istihdam seviyelerinden kaynaklanan ...
2021 Tahminleri: Dijital Dönüşüm Geleceği
Devam eden pandeminin ortasında dijital dönüşüm girişimleri hızlandıkça, değer zincirleri dijital bir iplikle birbirine bağlanacak. COVID-19 salgını dijital dönüşümü hızlandırdı. İşletmeler, uzun vadeli dayanıklılık ve esneklik oluştururken ...
Çevre Bilinci Nasıl Teşvik Edilir
Çevre bilinci, çevremizin kırılganlığını ve korunmasının önemini anlamaktır. Çevre bilincini teşvik etmek, çevre sorumlusu olmanın ve çocuklarımız için daha parlak bir gelecek yaratmaya katılmanın kolay bir ...
Kanada Sürdürülebilir Kalkınmada Yükseldi
Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) tarafından hazırlanan yeni bir rapor , Kanada'yı sürdürülebilir kalkınma açısından 162 ülke arasında 20. sırada gösteriyor. Kanada, % 77,9'luk toplam puanla ...
Mutluluk ve Başarının Güçlü Anahtarları
İyi haber şu ki mutluluk ve başarı daha fazlasını elde edebileceğimiz şeylerdir. Bir işte başarılı olmak, bir projeyi bitirmek veya hatta bir son teslim tarihine uymak gibi ...
Ar-Ge önceliklerini teknolojiler arasında hizalamak
Bu ECS-SRA, dijital dönüşümü destekleyerek tam ECS değer zinciri üzerinde teknoloji çözümlerinin geliştirilmesi. Odaklanır akıllı dijitalleştirilmiş yöntemlerle yenilik getirmek için stratejik öncelikler çok çeşitli faaliyet sektörlerindeki ...
Teknoloji ve İnovasyon Güncellemesi
Pandemi, iş dünyası için büyük zorluklar oluşturmaya devam ederken, Fintech muazzam bir ivme kazandı ve bu yeni çağda birçok finans kurumu ve şirketi için gerçekten gerekli ...
Kömür ekonomisi üzerine bazı düşünceler
Kömür ekonomisi üzerine heyecan verici bir çalışma var. En iyi bilinen çalışmalardan bazıları, çevre düzenlemelerindeki değişikliklerin kömürün çıkarıldığı topluluklar üzerindeki etkisini tahmin etmek için diğer iki ...
Dijital Faydalar İnsanı Nasıl Etkiliyor
'Dijital Yerli' misiniz? Dijital faydalar terimini hiç duydunuz mu? Dünyayı sadece internetle içli dışlı olan insanlar bu haber akışıyla yola çıkarak dijital dünyayı ve dijital dünyamızı anlatıyor.   Şimdi, ...
Çin 2021’de Güçlü Büyümeye Gidiyor
Çin, Kasım ayında endüstriyel üretim ve perakende satışların güçlenmesi ve 2021'de sağlıklı büyüme beklentilerini güçlendirmesiyle diğer büyük ekonomilerin önüne geçti.   Sanayi üretimi Kasım ayında bir önceki yıla ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir