Güncel

SKH’ler ile SDG’ler arasındaki iklim değişikliği anlaşması

Avrupa Komisyonu, SDG çerçevesi için hazırlıklar ve müzakereler boyunca COP21 süreci, entegre bir yaklaşımın gerekli olduğu konusunda ortaya çıkan fikir birliğini kabul etti. iklim değişikliği ve kalkınma. Yıllar geçtikçe Avrupa Komisyonu, uluslararası iklim müzakerelerinde profil, nihayetinde fiili bir koordinasyon rolü üstlenerek ve AB’nin uzmanlık, bilgi birikimi ve bilgi birikimini bir araya getirmesine olanak tanıyan gayri resmi olarak seçilen “lider müzakereciler” Komisyon ve AB Üye Devletlerinden uzmanların bir karışımını bir araya getiren müzakere becerileri. Bu ör. DG DEVCO, COP21 müzakerelerinde hazır bulunuyor – bunun tersi doğru olmasa da DG CLIMA varlığı ile ilgili SDG müzakereleri için orta yol bulunma çabasına girildi.

 

Açıktır ki, Avrupa Komisyonu’ndaki ilgili hat Genel Müdürlükleri, Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği gündemleri el ele gider ve bu gündemler arasında tutarlılık sağlar. son versiyonlarda benimsenen dil açısından örnek önemliydi. Ancak, uygulanması için gündemler, tutarlılığın ne anlama gelebileceği konusunda daha az netlik olabilir.

 

DG CLIMA şu şekilde yanıt verebilir: “İklim ana hedefimiz ”, DG DEVCO, PCD’nin geçerliliğini koruyacağını ve PCSD’nin daha genel takibi. Bu, daha sonra PCSD’nin izlenmesinden kimin sorumlu olacağı sorusunu akla getiriyor. Komisyon çapında SDG uygulaması? Bazı aktörler, PCD’nin, DEVCO ve kalkınma sektörü ve bu, PCSD’yi “bunun nasıl bir diğer ülkeler üzerindeki etkisi ”.

 

Yine de geliştirme sektöründen birçok deneyimli PCD uygulayıcısı, başkalarının PCSD hakkında ne düşündüğünü. Yeni SDG ve iklim taahhütlerinin incelemeye entegrasyonu Avrupa 2020 stratejisi, DG CLIMA için bir destek olarak görülüyor ve DG serisinin tamamını kapsamak ve benzer şekilde DG DEVCO, “Gündem 2030’un harika bir Tüm Komisyonun dahil olması gerektiği ve PCD’nin herkes için daha önemli hale geldiği için fırsat” anlaşması sağlanılıyor.

 

SDG gündemini AB politikasına yerleştirmenin itici güçleri ve zorlukları

AB devlet ve hükümet başkanlarının çoğu ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcıları Frans Timmermans ve Federica Mogherini (İK / Başkan Yardımcısı), 2015’te New York’ta düzenlenen Zirve’de 2030 Gündeminin üye ülkeler ve AB kurumları için uygunluğunu doğruladı. Kalkınma, Neven Mimica, 2015 sonrası kalkınma gündeminin de önemli olduğunu açıkça belirtti. AB için öncelik (ERD, 2015) ve AB Konseyi’nin mevcut ve gelecek Dönem Başkanlıkları ( mevcut üçlü Hollanda, Slovakya ve Malta’dan oluşmaktadır) bir dizi faaliyet belirlemiştir ve 2015 anlaşması ışığında gözden geçirilmesi gereken politikalar.

 

AB, sürekli olarak küresel bir kalkınma çerçevesi için müzakerelere katılmıştır ve “bu süreçlerde önemli ve yapıcı bir rol oynadığına” inanmaktadır – bu nedenle AB’nin SKH uygulamasında öncü bir rol oynaması beklentisi. İçin önemli olacak AB’nin SKH’lere güçlü bir uygulama yanıtı olması. Entegre yaklaşımlar açıkça Gerekirse, bunun AB kurumları için somut politika açısından ne anlama geldiği karmaşık olacaktır.

 

Uygulamada evrensellik ilkesine saygı duyuyorsanız, EEAS ve ilgili tüm Genel Müdürlükler, SDG’lerin bütüncül bir şekilde uygulanması – ancak hepsi bu kadar entegre bir seviyeye hazır görünmüyor uzun vadeli düşünme. Çalışmalar, SDG çerçevesinin yüksek gelirli Avrupa gibi bölgelerde önemli bir zorluk yerel paydaşların katılımını sağlamak olacaktır. Bu Avrupa Komisyonu için de geçerlidir. AB düzeyinde uygulama hakkında konuşma. AB’nin ilgili konulardaki çalışma geçmişini geliştirmek anahtar olacaktır. hükümetler ve hükümet dışı paydaşlar tarafından gerçekleştirilen bölgesel, ulusal ve yerel girişimler de dahil olmak üzere tüm düzeylerdeki sorunlar.

 

Aynı zamanda, bir SDG’nin uygulandığı bu önemli aylarda yüzleşilmesi gereken bazı zorluklar vardır. uygulama yanıtı tasarlanmaktadır. Avrupa birden fazla tarafın baskısı altında ve bu tür sorunlar Göç ve Avrupa’nın güvenliği, AB kurumlarındaki birçok aktör için başlıca endişe kaynağıdır ve Üye Devletler. Ancak birçok kişi, Paris Anlaşması gibi yakın tarihli başarı öykülerinin de olduğunu savunuyor.

 

Çok yoğun diplomatik çabalar sonucunda benimsenen ve güçlü bir şekilde AB ve üyeleri tarafından yönlendirilen ve yönlendirilen, kapsamlı bir uzun vadeli politika önlemlerinin tartışılması. Nihayetinde, mevcut krizlere ve kısa vadeli önlemlere odaklanın AB’nin sürdürülebilir geleceğiyle ilgili tartışmaları engellememesi yönünde müzakere sürecine girilmeye başlanması amaçlandı.

 

SKH’lerin AB politika çerçevelerine entegrasyonu

AB’de SKH uygulamasının hem iç hem de dış boyutlarını hesaba katması gerekecektir. sürdürülebilir kalkınma için çalışmak. Dahili olarak, SKH’lerin Avrupa 2020 ile bağlantılı olması gerekecek Strateji, büyüme ve istihdam için on yıllık bir strateji ve AB Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi Dışsal olarak, iki temel süreç, yeni AB Küresel Dış ve Güvenlik Politika ve 2005’ten itibaren Avrupa Kalkınma Konsensüsünün gözden geçirilmesi. Bunların yakınsaması süreçler, AB’nin SKH gündemini AB politikalarına sıkı bir şekilde yerleştirmesi için önemli fırsatlar sağlar ve stratejiler belirlendi.

İlginizi Çekebilecek Benzer Haberler:

Seyahat edilecek en pahalı ülkeler
Bütçesine göre sırt çantasını alıp gezginler için seyahat edilecek en pahalı ülkeler var. O zaman bu listede cebinizde bir delik açmaya ve banka hesabınızı boşaltmaya hazır ...
2030 Gündeminde Avrupa Birliği’nin rolü
Avrupa Birliği (AB), 28 AB üyeliğinin bulunduğu BM süreçlerinde sıklıkla önemli bir liderlik rolü oynamıştır. üye devletler, düzenli ve tutarlı bir şekilde üye olarak oy kullanan ...
2021’de ekonomik durgunluk muhtemel
The Economic Outlook Group'un baş küresel ekonomisti Perşembe günü ekonomik büyüme konusunda açıklama yaptı. Ulusal ekonominin 2020'deki "kafa karıştırıcı, dikkat dağıtıcı ve baş döndürücü" olayları nedeniyle ...
Uygulamaya özel yarı iletken teknolojiler
Son yıllarda uygulamaya özel yarı iletken teknolojileri günlük yaşamlarımızda sürekli artan bir rol oynamış; olmadan sensör ve aktüatör teknolojilerindeki gelişmeler, pasif ve aktif arabalardaki güvenlik çözümleri ...
Barış ve Güvenlik
Dünyanın çok kutupluluk ve ekonomik küreselleşme yönündeki eğilimleri derinleşiyor. kültürel çeşitliliğin önemi artıyor ve bir bilgi toplumu hızla ortaya çıkıyor. Ülkeler, çıkarları birbiriyle daha yakından bağlantılı ...
Sağlık ve zindelik arasındaki fark nedir?
Sağlık ve zindelik konusu, son on yılda giderek artan bir ilgi gördü. İster genel olarak sağlık ve zindelik için toplumsal kaygı, ister meslekte rahatsız edici intihar ...
Ticaret ve Yatırımda Refah
Refah AB ve Çin, dünyanın en büyük ve en dinamik ticaret ilişkilerinden birine sahiptir. Ticaret ve yatırım borsaları, kendi ekonomik gelişme ve yenilik. Her iki taraf da ...
Hisse senedi piyasası 2021 sürprizi
Anormal derecede kötü bir yıl, 2020'de hisse senedi için anormal derecede büyük kazançlar getirdi. Bununla birlikte, normale dönüş hayal kırıklığı yaratabilir.   Dow Jones Sanayi Endeksi geçen hafta ...
Yüzyıl sonra mercan resifleri tükeniyor
BM çevre raporu, dünya mercan resifleri yüzyılın sonuna kadar tükenebilir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), sera gazı emisyonlarında ciddi düşüşler olmadığı sürece, dünyadaki mercan resifleri her ...
Depresyon ve durgunluktan kurtulma yolları
Depresyon yükselen borç seviyeleri, dalgalanan piyasalar en çok sebepler arasındadır. Düşen petrol fiyatları ile, kemerinizin altında para tasarrufu sağlayan bazı ipuçlarına sahip olmak bir cankurtaran olabilir. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir